Bystyremøte 24. mai

Bystyret har møte i bystyresalen i rådhuset onsdag 24. mai klokka 16.00. Møtet sendes direkte på kommunens nett-TV.

Møtet er åpent for publikum. Du kan følge møtet direkte på kommunens nett-TV.

Du kan også se møtet i opptak i ettertid. 

Saksliste og innkalling

Kl. 16.00  Opprop
Kl. 16.05 - 16.10 Kulturinnslag
Kl. 16.10 - 17.00 Behandling av interpellasjoner
Kl. 17.00 - 17.30 Presentasjon av årsrapport og årsregnskap 2022 ved kommunedirektør, økonomidirektør og regnskapssjef
Kl. 17.30 Saksbehandling
Ca. kl. 21.00 Orientering om bypakke og byvekstavtale ved by- og stedsutviklingsdirektør Ragnar Evensen

Dagsorden med møtedokumenter, saksliste og innkalling 

Medlemmer i bystyret

Sakspapirer og vedtak fra tidligere møter ligger på Politisk Agenda

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak.