Bystyremøte 22. mars

Bystyret har møte i bystyresalen i Rådhuset onsdag 22. mars klokka 17.00. Møtet sendes direkte på kommunens nett-TV.

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtet direkte på kommunens nett-TV

Du kan også se møtet i opptak i ettertid. 

Saksliste og innkalling

 • Kl. 17.00 – 17.05 Opprop
 • Kl. 17.05 – 17.10 Kulturinnslag
 • Kl. 17.10 – 17.40 Fysisk aktivitet og folkehelse
  ved Bjørge Herman Hansen, UiA
 • Kl. 17.40 – 17.45 Innledning om folkehelse
  ved leder kulturutvalget Bjørn Egeli
 • Kl. 17.45 – 18.45 Behandling av sak 31/23 Temaplan idrett og
  friluftsliv 2023-2028
 • Kl. 18.45 – 19.15 Pause
 • Kl. 19.15 Behandling av øvrige sake

Dagsorden med møtedokumenter, saksliste og innkalling 

Medlemmer i bystyret

Sakspapirer og vedtak fra tidligere møter ligger på Politisk Agenda

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut samme sted. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak.