– Anbefaler ny oppfriskningsdose

Covid-19 smitten er økende. Ny oppfriskningsdose med koronavaksine anbefales til dem som er 75 år eller eldre, og det er viktig å ta den i april. Det er også mulig å få vaksinen hjemme.

Hilton smittelege.jpg

Smittevernoverlege Priscilla Hilton. Foto: Svein Tybakken, Kristiansand kommune.

Denne dosen er for de fleste en femte dose koronavaksine, og det er altså viktig å ta den i april. Da kan du bli best mulig beskyttet mot både vårbølgen og høstbølgen. 

– Vi regner med en smittebølge nå i vår, og vi kan få en bølge i høst. FHI planlegger for at denne gruppen 75 år og eldre samt sykehjemsbeboere skal få en dose rett før vårbølgen, sier smittevernoverlege i Kristiansand kommune, Priscilla Hilton. 

Med en oppfriskningsdose i april, er målgruppa klare for en ny dose rett før den ventede høstbølgen seks måneder etter.

- Da blir gruppen best mulig rustet for høstbølgen også, sier Hilton. 

Det bør nemlig være minst seks måneder mellom hver dose.  

Ny oppfriskningsdose anbefales til de som er 75 år og eldre og sykehjemsbeboere - FHI  

- Eldre er mer utsatt for alvorlig sykdom dersom de blir smittet. Det er derfor anbefalingen kommer. Det har nå for de aller flestes del gått mer enn seks måneder siden forrige dose og effekten av vaksinen avtar over tid, sier Hilton.  

Vaksine i Kvadraturen og hjemme

Vaksinasjonssenteret i Kvadraturen er åpent hverdager i april.

Vaksinasjonssenteret ligger i Gyldenløves gate 2b - mellom Markens gate og Vestre Strandgate.

- Vi ønsker at flest mulig i målgruppa får tatt sin oppfriskningsdose, sier smittevernoverlege i Kristiansand kommune, Priscilla Hilton.   

Sykehjemsbeboere får sin dose der de bor. De som selv kan oppsøke vaksinasjonssenteret skal få sin dose der, og personer som ikke klarer komme seg til Kvadraturen kan ringe vaksinetelefonen og få tilbud om vaksinering hjemme.

Vaksinetelefon: 38 07 50 00 - tastevalg 6

Økende smitte 

FHI meldte i sin ukesrapport for uke 12 at Covid-19-epidemien er økende. Overvåkingen av virus i avløpsvann har vist betydelig økning gjennom februar og mars. Antall innleggelser med covid-19 har mer enn doblet seg de siste fem ukene. Antall intensivinnleggelser og dødsfall assosiert med covid-19 er lavt. 

– Vi ser konturene av en vårbølge, og det er derfor viktig å beskytte den mest sårbare gruppa som bør vaksineres i løpet av april måned, sier Hilton.

Kontakt for media  

Smittevernoverlege Priscilla Hilton 

90 98 22 44