Vilhelm Krag-statuen flyttet til Lagmannsholmen

Tidligere denne uken ble Vilhelm Krags statue flyttet fra sokkelen sin i Vesterveien på grunn av utbygningen av Gartnerløkka.

Statuen laget av Finn Eriksen, har stått på Vesterveien siden 1963. I går ble statuen på nytt «avduket» på sin midlertidige plass på Lagmannsholmen. Kulturdirektør i Kristiansand kommune, Camilla Jarslby stod for seremonien på Lagmannsholmen.

Krag kilden.JPG

Statuen av Krag er midlertig plassert på Lagmannsholmen, rett ovenfor Kilden. Foto: Kristiansand kommune.

Statuen vil stå på Lagmannsholmen frem til by- og stedsutviklingsutvalget i Kristiansand kommune bestemmer hvor den nye permanente plassen til statuen av Krag vil være.

«Avdukingen» av Krag på Lagmannsholmen var en del av programmet når Kristiansand kommune arrangerte ByLab Lagmannsholmen. Arrangementet startet i bystyresalen klokken 09:00 med et foredrag av Anna Beate Hovind, som i 20 år har jobbet med kunst, by- og stedsutvikling på for eksempel Akershus universitetssykehus, Bjørvika, Oslo lufthavn og Bergen lufthavn

Etter seremonien på Lagmannsholmen klokken 16:00 gikk turen til Bølgen bærekraftsenter i Vestre Strandgate 12. Der fikk man høre om kunst som byutviklingsredskap i samarbeid med KORO (kunst i offentlige rom).

Programmet for dagen innebar også at byantikvar Jorunn Monrad introduserte firmaet HZA arkitekter på som har fått oppdraget å lage en mulighetsstudie for kranen som står foran kunstsiloen på Odderøya. Kranen er et landemerke, og Kristiansand kommune ønsker å finne en kreativ tilpasning som er på høyde med konteksten og samtidig ivaretar de kulturhistoriske verdiene. 

Kran Silo.PNG

Midt på bildet ser vi kranen som det skal lages en mulighetsstudie for. Kranen er nå midlertidig flyttet til Bredalsholmen. Foto: Trond Even Tønnesen.

 

Krag Sjøutsikt.JPG

Foto: Kristiansand kommune