Vil du komme med innspill til Riksantikvarens frivillighetsstrategi?

Riksantikvarens utkast til revidert frivillighetsstrategi er sendt ut på høring, og Riksantikvaren etterlyser innspill fra frivillige organisasjoner. Vi inviterer til temakveld på Håndverkeren 23. mai kl. 17.30 – 19.00.

Vi har mange, dyktige og engasjerte frivillige innen kulturvern og historie i Kristiansand kommune, og de gjør en stor og viktig innsats ved å ta vare på både kunnskap og kulturminner.

Kommunen inviterer frivillige som er opptatt av kulturminner (historielag, fortidsminneforening, Christiansand Byselsskab, kystlag, velforeninger og andre interesserte) til en uformell temakveld eller samling på Håndverkeren i Rådhusgata 15 mandag 23. mai 2022 klokka 17.30 – 19.30. Formålet er å gi de frivillige en anledning til å møtes og å drøfte strategien.

Kommunen byr på enkel bevertning og svarer på spørsmål.

Arrangementet er gratis, men vennligst bekrefte deltakelse til byantikvaren.

Riksantikvarens frivillighetsstrategi

Høringsbrevet