Videreføring av strømstøtte for frivillige organisasjoner

Kristiansand kommune har nå utbetalt strømstøtte til 113 lokale lag og foreninger. Regjeringen har også varslet en videreføring av strømstøtteordningen til og med mars 2023.

Regjeringen opprettet vinteren 2022 en strømstøtteordning for frivillige lag og foreninger som følge av ekstraordinære strømprisen. Første runde med søknader er nå ferdigbehandlet av Kristiansand kommune. Kommunen fikk inn totalt 115 søknader, hvorav 113 organisasjoner fikk innvilget støtte for desember 2021-mars 2022. Til sammen er kr 2.371.984,- utbetalt til lokale lag og foreninger i Kristiansand kommune.

Strømstøtten ble utbetalt etter disse retningslinjene.

Liste over hvilke organisasjoner som har fått støtte.

Videreføring av strømstøtteordning

Regjeringen har varslet at strømstøtteordningen skal vare til ut mars 2023. Neste søknadsrunde vil forvaltes fullt ut av Lotteri- og stiftelsestilsynet. Oppdatert informasjon vil legges ut på regjeringen.no og lottstift.no fortløpende frem mot sommeren 2022 og alle organisasjoner oppfordres til å følge med der. Søknadsskjemaet for andre kvartal vil mest sannsynlig åpnes i august.

For mer informasjon se nettsidene til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Foto: Shutterstock