Verdenskonferanse for utendørsterapi kommer til Kristiansand

Den niende IATC konferansen holdes for første gang i Norge, og finner sted i Kristiansand og på Hovden. I denne forbindelse vil det holdes åpne arrangementer som alle kan delta på!

Foto: Aleksander Dørum

The International Adventure Therapy Conference

The International Adventure Therapy Conference er en verdenskonferanse som tidligere har blitt holdt i Tyskland, Canada, New Zealand, Skottland, Tsjekkia, USA og Australia. Samreise er temaet for årets konferanse, hvor man skal få oppleve utendørsterapi som en reise i kropp, i sinn og på et metaforisk nivå.

På konferansen som varer fra 20. til 25. juni, vil det komme 380 deltakere fra 41 nasjoner. I tillegg vil det være digitale deltakere fra 45 nasjoner. Årets program inneholder over 100 foredrag og workshops fra 24 nasjoner. Her finnes alt fra morgenaktiviteter, familieaktiviteter og sosiale aktiviteter, til Sankthans feiring på Hovden, topptur til Nos og konsert med KRS Soul Stew på Haubitz Låve.

Hva er Adventure Therapy?

– Adventure Therapy er et paraplybegrep for helsefremmende og terapeutisk arbeid som foregår utendørs, ofte i grupper og som alltid inneholder elementer av mestring og utfordringer. Naturbasert oppfølging eller aktivitet er kanskje den enkleste måten å forklare begrepet på. I Norge og på Sørlandet har det skjedd en spennende utvikling i forhold til dette i løpet av de ti siste årene, sier Leif Roar Kalleberg, som er avdelingsleder i Energiverket i Kristiansand kommune. Videre bemerker han:

– Vi opplever at stadig flere blir opptatt av dette fagfeltet. Kommunen har i samarbeid med ABUP ved Sørlandet sykehus og Blå Kors arrangert den skandinaviske campkonferansen "natur og psykisk helse" på Bragdøya. Her møttes deltakere, fagfolk og forskere for å dele erfaringer og kunnskap og for å bygge nettverk i perioden 2017 til 2019.

Hva betyr det for dere at konferansen holdes for første gang i Kristiansand?

–Først av alt innebærer det at vi får mye oppmerksomhet fra alle nasjonene som deltar på konferansen. Det er overveldende å kunne invitere til en verdenskonferanse. I helse- og mestringstjenestene i Kristiansand har vi jobbet målrettet med å utvikle gode utendørs aktiviteter og oppfølging. Nå får vi vist dette frem til et stort internasjonalt fagmiljø. Konferansen bidrar også til at vi får økt fokus på at alle de mulighetene og utfordringene vi kan jobbe med i naturen. Vi får vist frem den allsidige naturen vi har her og deltakerne kan oppleve kysten, skogen og fjellet, forteller Kalleberg og tilføyer:

–For Energiverket har vi i ti år satset mye på friluftsliv og utendørs aktiviteter. Nå får vi en unik mulighet til å formidle vårt fundament som innebærer at vi tror at alle har muligheter og at det er gjennom fellesskap, mestring, tilhørighet og en solid heiagjeng vi lager gode rammer for vekst og utvikling.

Foto: Aleksander Dørum

Alle er velkomne til å delta på følgende arrangementer

I forbindelse med at konferansen finner sted i Kristiansand, inviterer IATC alle innbyggere til tre følgende arrangementer, som er åpne og gratis for alle:

  • Morgenbad i Bertes tirsdag 21. juni kl. 07-08. Her inviteres innbyggere til et morgenbad sammen med deltakerne på konferansen.
  • Artwalk costalwalk mandag 20. juni kl. 17. Oppmøte ved Odderøyhallen. Her inviteres innbyggerne til en kystvandring på Odderøya med Lars Verket og til en guidet artwalk til flere av galleriene på Odderøya.
  • Explorative Workshop on Blue Health Participatory Methodology i Bendiksbukta på Odderøya mandag 20. juni kl. 17-18.

– Explorative Workshop er en videreføring av en workshop som ble arrangert på verdenskonferansen i Sydney i 2018. Temaet omhandler hvilke verdier, erfaringer, kunnskap og ferdigheter, som er viktig for å utvikle et internasjonalt adventure therapy program eller aktivitet. Dette er en god workshop for alle som vil ha kunnskap, er nysgjerrig eller vil vite mer om hva adventure therapy er, sier Kalleberg.

Foto: Aleksander Dørum

Jubileumsbok «Ti år med Energiverket ute»

Energiverket er et aktivitetstilbud til innbyggere som har utfordringer med psykisk helse og rus, og er en del av tjenesten «Livsmestring». Nylig lanserte de en bok som heter «Ti år med Energiverket ute», og som kan kjøpes hos Energiverket. Boken vil også bli solgt under konferansen. I jubileumsboken forteller ti deltakere sine historier og erfaringer med det å være i friluftsgrupper.

–Deltakerne som er med i våre grupper har opplevd utfordringer i ulik grad, men opplever gjennom å delta i friluftsgruppene, ta imot utfordringer, strekke seg mot mål og gjennomføre turer at noe skjer med hvordan man opplever seg selv, og hva en tenker om fremtiden og egne ressurser. Med denne boken ønsker vi å få frem disse historiene, fordi de gir oss innsikt i hvordan naturen påvirker oss, sier Kalleberg.

Foto: Kristiansand kommune

Her kan du se programmet for årets konferanse.

Mer informasjon om konferansen finner du på deres hjemmeside.

Mer informasjon om Energiverket finner du på vår hjemmeside.