Velkommen til Bylab Lagmannsholmen 28. april

Arrangementet byr på spennende foredrag om byutvikling, "avduking" av Vilhelm Krag-statuen på Lagmannsholmen, og foregår både på rådhuset og Bølgen bærekraftsenter.

Se programmet for dagen her

Første del av programmet starter klokken 09 i bystyresalen på rådhuset, med et spennende foredrag av Anne Beate Hovind. Hun er ansvarlig for kunst som byutvklingsredskap i planleggingen av Bjørvika/Sørenga.

Foredraget er åpent for alle og skjer i forkant av møte i by- og stedsutviklingsutvalget. Hovind blir introdusert av Knut Felberg, leder av klima og areal i Kristiansand  kommune.

Om Anne Beate Hovind

Anne Beate Hovind har innehatt lederroller med ansvar for utviklingsarbeid og endringsprosesser i store organisasjoner, fasilitert strategiprosesser, ledet innovasjons- og utviklingsprosjekter og sittet i prosjektledelsen i noen av landets største landbaserte byggeprosjekter.
Prosjekter om kommunikasjon, brukermedvirkning, tjenestedesign, opplæring og kunst. I 20 år arbeidet hun med kunst og by- og stedsutvikling i bl.a. Akershus universitetssykehus, Bjørvika, Oslo lufthavn, Bergen lufthavn, Sandvika og i dag er hun styreleder i Flytårnet Fornebu AS, som er en transformasjon av 14 000m² og en spennende stedsutvikling.

Hun har realisert mange kunstprosjekter i offentlige rom og særlig to verk har fått mye oppmerksomhet og høstet stor annerkjennelse både i Norge og internasjonalt: Future Library av Katie Paterson og Losæter/Flatbread Society av Future Farmers.

Hun er kulturentreprenør selv og i dag er hun også ansatt som universitetslektor II på OsloMet, fakultet for teknologi, kunst og design, institutt for estetiske fag. I 2018 mottok hun Oslo kommunes Kunstnerpris for arbeidet med kunst i byen.

Andre del foregår på Lagmannsholmen og Bølgen bærekraftsenter   

Klokken 16 starter andre del av programmet. Da er det oppmøte på Lagmannsholmen 7, vis-à-vis Kilden, på andre siden av kanalen. Her skal statuen av Vilhelm Krag ha midlertidig tilholdssted inntil endelig plassering blir bestemt. Kulturdirektør Camilla Jarlsby foretar "avduking" av statuen.

lagmannsholmen.png

Vilhelm Krag-statuen skal stå på Lagmannsholmen inntil videre. Det grønne krysset markerer stedet den skal plassere på.

Deretter går turen til Bølgen bærekraftsenter i Vestre Strandgate 12. Der får vi høre om kunst som byutviklingsredskap i samarbeid med KORO (kunst i offentlige rom). Introduksjon ved kulturdirektør Camilla Jarlsby og orientering ved rådgiver i klima og areal, Christina Rasmussen.

HZA arkitekter om prosjekt kran ved kunstsiloen – bli med i debatten!

HZA arkitekter introduseres av byantikvar Jorunn Monrad. HZA arkitekter arbeider i grensesnittet mellom kunst, transformasjon og arkitektur, i Norge og internasjonalt. Firmaet har vunnet en rekke prestisjetunge priser.

De har fått i oppdrag å utarbeide en mulighetsstudie for kranen som står foran kunstsiloen, nettopp på grunn av denne kreative og tverrfaglige bredden.

Siloen - Trond Even Tønnesen dronefoto.jpg

Midt på bildet ser vi kranen som det skal lages en mulighetsstudie for. Foto: Trond Even Tønnesen

Marit Justine Haugen vil presentere prosjekter som transformasjonen av Reimfabrikken i Oslo, et FutureBuilt prosjekt som setter søkelys på forholdet mellom klimavennlig byggeri, bærekraftig byutvikling og bevaring, og ikke minst mulighetsstudien for kranen.

Kranen er et landemerke, og den står strategisk foran Kunstsiloen. Kan vi finne en kreativ tilpasning som er på høyde med konteksten og samtidig ivaretar de kulturhistoriske verdiene? Vi vil gjerne motta innspill fra deltakerne, og oppfordrer til debatt.  

Til slutt vil byutviklingsdirektør Ragnar Evensen oppsummere dagen.

Program for dagen

 • Kl. 9.00–10.15 Åpning Bylab Lagmannsholmen del 1
  Bystyresalen i forbindelse med møte i By- og stedsutviklingsutvalget.
  Introduksjon av Anna Beate Hovind som ansvarlig for kunst som byutviklingsredskap i planleggingen av Bjørvika/Sørenga v/ Knut Felberg, leder klima og areal.
  Forelesningen er åpen for alle.
 • Kl. 16.00–16.30   Oppmøte ved Vilhelm Krag-statuens midlertidige tilholdssted på Lagmannsholmen (vis-a-vis Kilden, på andre siden av kanalen). "Avduking» ved kulturdirektør Camilla Jarlsby.
 • Kl. 17.00 Introduksjon til møte del 2, v/ Knut Felberg.
 • Kl. 17.10 Kunst som byutviklingsredskap i samarbeid med KORO – introduksjon ved kulturdirektør Camilla Jarlsby og orientering ved rådgiver i klima og areal Christina Rasmussen.
 • Kaffepause i 10 minutter.
 • 17.45  HZA – prosjekt kran ved kunstsilo – introduksjon v/ byantikvar Jorunn Monrad.
 • 18.45  Oppsummering avslutning v/ byutviklingsdirektør Ragnar Evensen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.