Varaordfører deltok på Trinational Mobility Forum

Erik Rostoft deltok på Trinational Mobility Forum i vennskapsbyen Münster, Tyskland.

I 2021 inviterte Münsters borgermester Markus Lewe Kristiansands og Orleans ordfører til Münster for diskusjoner om klima og miljøutfordringer og for å styrke et langvarig godt samarbeid. Møtene ble utsatt til juni 2022 grunnet Covid-19.

Samarbeidet med Münster har vært godt gjennom mange år og Münster ønsker tett kontakt med sine vennskapsbyer både på politisk nivå og gjennom det sivile samfunn. Byen har to større universiteter som samarbeider med UiA både faglig og med studentutveksling. Vennskapsbyavtalen med Münster ble signert i 1968.

Klimavennlig mobilitet og samferdsel

Det var første gang det ble invitert til et trepartsmøte mellom vennskapsbyene Orleans, Münster og Kristiansand. Hovedtema for møtene var klimavennlig mobilitet og samferdsel der sykkel spiller en viktig rolle. Varaordfører Erik Rostoft representerte Kristiansand kommune sammen med rådgiverne Aenne Ramm (Areal og transport) og Øyvind Lyngen Laderud (internasjonal koordinator).

Varaordfører Erik Rostoft besøkte Münster for første gang.

– Dette er en by som har mange likheter med Kristiansand. Internasjonalt samarbeid innenfor byutvikling blir stadig viktigere da mange av våre utfordringer er felles, sier Rostoft.

2022-6-25 Stadtwerke Delegationen 3.jpeg

Forumet innebar en innføring i Münsters kollektivtilbud. Foto: Kristiansand kommune.

– Besøket viser at Kristiansand er kommet langt på noen områder mens vi ennå har mye å lære på andre. Mobilitet på en bærekraftig måte er virkelig en felles utfordring for de fleste europeiske byer, avslutter Rostoft.

Borgermester Markus Lewe innledet møtet med å peke på utfordringene som krigen i Ukraina skaper for kommunen og innbyggerne og frykten for at manglende energiforsyning neste vinter vil utfordre satsingen på EUs nye grønne giv. Økt energieffektivisering må skje på mange områder.

Både Orlèans og Kristiansand presenterte egne utfordringer, infrastruktur og satsingen på effektiv og bærekraftig mobilitet.

Sykkelbyen Münster

Münster har investert betydelig i miljø og overgangen til lavutslippssamfunnet og ble tidligere i år utpekt som en av EUs 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030. Byen har også vært kjent som en av de fremste sykkelbyene i Tyskland.

– Sykkelen er en viktig del av omstillingen til bærekraftig mobilitet. Münster har en sykkelandel på 43%, og ønsker å øke andelen til 50%. Kristiansand kan lære mye fra vennskapsbyen. Sykkelpromenaden har for eksempel en standardbredde på 5 meter og 4,5 meter minstekrav. Det gjør det enkelt for syklister med ulik fart å sykle forbi hverandre, og sykkelturen blir veldig behagelig fordi sykkelveien er avskjermet mot hovedveien med grøntområdet, sier Aenne Ramm, rådgiver Areal og transport.

– Mange sykkelgater fører inntil sentrumsområde. Biler er tillatt på disse gatene, men de har ikke lov å kjøre forby syklistene, må tilpasse sin fart og adferd. Det oppsto for mange ulykker med sykler og bildører som ble åpnet uten å først se over skulderen. Konsekvensen er at gateparkering for biler ble fjernet i mange gater, forteller Ramm.

Münster sender et tydelig signal om at sykling er ønsket gjennom de fysiske tiltakene. Samtidig ligger sykkelkulturen dypere enn disse tiltakene, for syklistene er overalt. De bruker sykkelveiene, sykler i blandet trafikk og bruker det største sykkelparkeringsanlegget i Tyskland med 3500 plasser. Der det ikke er tilrettelagt for sykler, tilegner syklistene seg stedet uansett.

– Dette skjer med veldig lite konflikt mellom trafikantene ifølge våre kollegaer i Münster. Byen har blitt kåret til den beste sykkelbyen i Tyskland i mange år , men har nylig mistet tittelen. Nå ønsker byen å slå tilbake og jobber hard for å få tittelen tilbake.  De vil ha flere sykkelveier og større sykkelparkeringsanlegg – byen har store planer, fortsetter Ramm.

Nytt bilde fremside.jpeg

Forumet innebar også en sykkeltur i sykkelbyen Münster. Foto: Kristiansand kommune

På trinasjonalt forum lærte alle fra de andre. Münster var interessert i Kristiansands adferdskampanjer. Spesielt  aksjonen "Gratis kaffe til syklistene" vekket oppmerksomheten hos de tyske byplanleggerne. Den nye sykkelekspressveien langs Varoddbroa fikk også ros. Orléans presenterte et veldig helhetlig konsept for kollektivtransport, som har integrert bysykkel, buss, trikk, lokaltog og on-demand-transport i sitt system.

Oppfølging av drøftingene

Alle tre byene ønsker å følge opp møtene med konkret samarbeid og gjensidig læring blant annet i forhold til bærekraftig mobilitet. Byene ønsker å vurdere prosjektsamarbeide i rammen av EU programmer. Kristiansand kommune inviterte også til neste års Europakonferanse for demokrati og menneskerettigheter.

Internasjonal koordinator Øyvind Lyngen Laderud i Kristiansand kommune forteller at enkelte av EU programmene er svært relevante for Kristiansand kommune i tiden som kommer og både Orleans og Münster ønsker å ta steget videre fra vennskapsbyer til mer forpliktende prosjektsamarbeide på felles utfordringer.