Utvidelse ved Vågsbygd skole

Augland og Åsane skoler skal slås sammen til én lokasjon på nye Vågsbygd skole i Hovedgårdsstien. Skolen vil ha trinn 1–7 og vil ha plass til 500 elever.

Vågsbygd skole - illustrasjon.png

Illustrasjon: Arkitektfirmaet Henning Larsen.

Vågsbygd skole består i dag av to avdelinger: avdeling Åsane med 1.–3. trinn og avdeling Augland med 4.–7. trinn. Avdelingene skal nå samlokaliseres ved avdeling Augland.

Den samlede skolen, med småskole- og mellomtrinnene, vil ha plass til 500 elever. Kostnadsrammen er på 201 millioner kroner.

Prosjekteringen er godt i gang og sluttdato for det hele er estimert til august 2023. 

Du finner mer utfyllende informasjon om prosjektet på denne siden