Utsatt frist -Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

Har din organisasjon glemt å søke om støtte til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner? Søknadsfristen er nå utvidet til 01. juni 2022.

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Ramme: 2 millioner.

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift. Tilskuddsordningen er hodestøttebasert, det vil si at organisasjonen får tilskudd basert på hvor mange medlemmer organisasjonen melder inn.

Hvem det kan gis tilskudd til:

  • Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand, og som driver med aktiviteter for barn og unge.
  • Har minst 10 medlemmer under 20 år.
  • Organisasjoner som har medlemskontingent.
  • Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
  • Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året.

Søknadsskjemaet finner du her

Søknadsfrist: 1. juni 2022