Utdeling av kunstnerstipend for 2021

Onsdag 20. april ble det arrangert en felles utdeling i rådhussalen, der seks kunstnere ble tildelt stipender til videreutvikling av deres arbeid og som anerkjennelse.

Kunstnerne som mottok årets kunstnerstipend. Fra venstre: Ali Hayder, Stein Roger Sordal, Camilla Bøksle, Tony Higginson og Magnus Moseid Fauchald. Foto: Kristiansand kommune.

Kristiansand kommunes kunstnerstipend for 2021 har blitt utdelt til seks kunstnere med tilknytning til Kristiansand. Formålet med stipendet er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand, samt stimulere etablerte kunstnerskap som representerer et mangfold i kommunens kulturliv.

Utdelingen fant sted på Rådhuset onsdag 20. april, og av totalt 52 stipendsøknader hadde kulturutvalgets innstillingsjury valgt ut seks kunstnere som mottok stipend og diplom i de tre kategoriene talentstipend, kunstnerstipend og arbeidsstipend.

Kunstnerstipendet ble utdelt til:

  • Skuespiller Magnus Moseid Fauchald. Han fikk stipend på 10 000 kroner i kategorien talentstipend.
  • Kunstner Anthony «Tony» Higginson og forfatter Camilla Bøksle. De fikk hvert sitt stipend på 30 000 kroner i kategorien kunstnerstipend.
  • Musiker Stein Roger Sordal og danser Tomos Young. De fikk hvert sitt stipend på 50 000 kroner i kategorien arbeidsstipend.
  • Poet, forfatter og journalist Ali Hayder. Han fikk stipend på 100 000 kroner i kategorien arbeidsstipend.

Juryen bestod av kulturutvalgets leder Bjørn Egeli, kulturutvalgets nestleder Jens Anders Ravnaas og daværende direktør for kultur og innbyggerdialog Torbjørn Urfjell.

Her kan du lese mer om kunstnerne og juryens begrunnelse:

Magnus Moseid Fauchald

Magnus Moseid Fauchald (18 år) er født og oppvokst i Kristiansand. Han er aktiv både innenfor teaterfordypning på Knuden Kristiansand Kulturskole, Kristiansand Barne og Ungdomsteater og i Ungdomskilden. Fauchald ønsker å satse videre innenfor teaterfaget. Han ønsker å bruke stipendet for å utvikle seg som skuespiller og delta på workshops med profesjonelle skuespillere og på auditions og mesterklasser.

Juryen erfarer at Magnus Moseid Fauchald er en aktiv og seriøs aktør. Han bruker sitt talent innenfor ulike retninger og er i stadig utvikling. Juryen ser frem til å følge Magnus Moseid Fauchald i årene som kommer.

Skuespiller Magnus Moseid Fauchald ble tildelt 10 000 kroner i talentstipend.

Tony Higginson

Tony Higginson (52 år) er født og oppvokst i Hastings, England, men har i over 20 år vært bosatt og hatt sitt virke i Kristiansand. Han har sin kunstutdannelse fra Royal Academy of Arts i London, hvor han mottok skolens prestisjefylte gullmedalje for sitt arbeid med maleri. De siste årene har man kunnet se hans malerier flere steder i det offentlige rom, blant annet på byens hovedbibliotek og i Kanalbyen. Han arbeider nå med å produsere flere verk for planlagte utstillinger i året som kommer. Higginson er en kjent person i byens kunstnermiljø, og han har ved flere anledninger vært en pådriver for å skape møteplasser og løfte kunst og kulturlivet i byen, på tvers av kunstsjanger. I 2019 tok han initiativ til festivalen ReGeneration, en festival for og med byens kunstnere. Her kunne byens befolkning gjennom en helg oppleve et mangfold av kunstneriske uttrykk.

Juryen vektlegger Anthony Higginsons mangeårige kunstneriske virke i Kristiansand. Gjennom en årrekke har han vært en del av flere kunstneriske samarbeid og prosjekter, og er utrettelig opptatt av å synliggjøre byens kunst og kulturliv for kommunens innbyggere.

Kunstner Tony Higginson ble tildelt 30 000 kroner i kunstnerstipend.

Camilla Bøksle

Camilla Bøksle (50 år) er født i Oslo. Hun har bodd i Kristiansand siden 1995. Bøksle er utdannet førskolelærer og har arbeidet som pedagog store deler av sitt voksne liv. Fra 2013 satset hun på heltid som forfatter, skribent og foredragsholder. Hun debuterte som romanforfatter i 2019 med Det er vakrest når det skumrer. Romanen fikk svært god mottakelse og ble kåret av NRK som en av årets beste romaner. I 2020 vant Camilla Bøksle Sørlandets litteraturpris. I 2021 utkom hennes andre roman Så møt meg på hjørnet klokka åtte. Hun har også gitt ut barneboken Ellen Banan (2019). Camilla Bøksle har holdt en rekke foredrag om eget og andres forfatterskap og deltatt i podcaster og boksamtaler. Hun har publisert essays i aviser, tidsskrift og magasiner. Kunstnerstipendet skal brukes til å utvikle eget forfatterskap samt leie kontor.

Juryen anser Camilla Bøksle som en hardtarbeidende og seriøs forfatter. Bøksle skildrer både fjern og nær fortid og skaper små, nære historier som treffer leseren. Gjennom sine to romaner tegner hun et tidsbilde av Kristiansand som blir et viktig bidrag til framstillingen av Kristiansand i litteraturen. Juryen ønsker med stipendet å anerkjenne Bøksles forfatterskap og håper stipendet kan bidra å videreutvikle hennes forfatterskap.

Forfatter Camilla Bøksle ble tildelt 30 000 kroner i kunstnerstipend.

Stein Roger Sordal

Stein Roger Sordal (46 år) er selvstendig næringsdrivende musiker fra Kristiansand. Han har lang fartstid som musiker og produsent, som bassist og låtskriver i prog-bandet Green Carnation samt vokalist og låtskriver i bandet Sordal. Han har produsert over 20 utgivelser i Norge og utlandet og medvirket på over 40 plateproduksjoner. Han kan i tillegg vise til ca.1800 konserter med band fra 1995 til 2019 fra festivaler, turné og klubb-virksomhet i Norge, Europa og USA. Sordal har dermed opparbeidet seg et stort publikum utover landegrensa som artist, låtskriver, produsent og kunstner. Sordal driver til daglig Brown Sound Studio i Kristiansand. Sordal ønsker å bruke arbeidsstipendet til å forberede og skrive et større prosjekt med Green Carnation. Bandet jobber med en trilogi som skal ut våren 2023. Dette i samarbeid med arrangør for KSO (Kristiansand Symfoniorkester). I november 2022 skal Green Carnation ha urfremføring på det musikalske verket The rise and fall of mankind sammen med KSO i Kilden teater og konserthus. Det planlagte verket er en triologi med delene The Rise, The fall og Mankind, altså tre album som slippes i etterkant av konserten. Opptaket av KSO vil da bli tatt i bruk på utgivelsene.

Juryen ser på Sordal som en viktig bidragsyter innenfor det musikalske feltet i Kristiansand. Han tar en profesjonell holdning til rollen sin som selvstendig næringsdrivendemusiker, han er nyskapende innenfor sin sjanger, samt han viser evne til å samarbeide også med større kulturinstitusjoner for å spre nedslagsfeltet mellom forskjellige sjangre. Med denne stipendutdelingen ønsker juryen at Sordal får mulighet til å ferdigstille dette prosjektet og sette både Green Carnation, KSO og Kilden på det musikalske verdenskartet.

Musiker Stein Roger Sordal ble tildelt 50 000 kroner i arbeidsstipend.

Tomos Young

Tomos Young (35 år) er født i London og vokst opp i Frankrike. Young har en BA i dans og musikkteater fra Coreen bird College of performing arts. Etter utdannelsen har han arbeidet for flere dansekompanier og under ulike koreografer. I Norge har Young jobbet ved Haugesund Teater og det Oslo-baserte selskapet Kari Hoaas. Han kom til Kristiansand i 2017 og har i en periode vært tilknyttet Kilden Teater og Konserthus. Young har tatt aktiv del i dansemiljøet i Kristiansand. Han har startet festivalen SØaR, som ble arrangert for andre gang i mars 2022. SØaR er skapt for å utvikle og inspirere nye koreografer som ønsker å vise frem arbeidet sitt på en profesjonell plattform. Han har også arbeidet med å gjøre teaterkunst tilgjengelig og inkluderende for både funksjonshemmede og ikke-funksjonshemmede. Gjennom samarbeid med det inkluderende danseselskapet Stopgap Dance Company har han turnert med forestillingen «Utstillinger». Young ønsker å bruke stipendet til å videreutvikle inkluderingsprosjekter rettet mot funksjonshemmede dansere.

Juryen vektlegger Tomos Youngs mangfoldige arbeid med å formidle dansekunst. Young har bidratt til å utvide forståelsen av hva en danser er og hvem som kan danse. Juryen ønsker å oppmuntre Youngs arbeid med spesielt inkluderende dansegrupper og håper stipendet kan bidra til dette.

Tomos Young ble tildelt 50 000 kroner i arbeidsstipend.

Ali Hayder

Ali Hayder (54 år) er født og oppvokst i Mosul i Irak. Hayder har BA i arabisk fra Universitetet i Mosul, og han arbeidet som poet, forfatter og journalist i Irak. Hayder mottok flere priser og utmerkelser for sitt arbeid i hjemlandet. Hayder måtte flykte sammen med familien etter at flere av hans kollegaer ble drept, og han selv mottok flere dødstrusler. Han kom til Kristiansand i 2017 som del av den internasjonale fribyforfatterordningen. Han har utgitt en novellesamling og to diktsamlinger på arabisk. Et utvalg av diktene hans ble presentert i norsk oversettelse i Å kysse en ørken, å kysse en myr. (2019). Han ga ut diktsamlingen Lukta av svart på Aschehoug forlag i 2021. Lukta av svart har blitt skrevet fram parallelt på arabisk og norsk, og inngår i en planlagt serie med tospråklige diktbøker. Ali Hayder har deltatt med opplesning på blant annet Lillehammer litteraturfestival og Litteraturhuset i Oslo. Arbeidsstipendet skal brukes til å arbeide med neste diktsamling.

Juryen vektlegger den litterære kvaliteten i Hayders arbeid. Han utforsker menneskets møte med krig og terror og gir sine personlige erfaringer et poetisk språk. Hans tospråklige prosjekt er et bidrag til forening av to ulike kulturer, både språklig og kulturelt, og skaper broer for dialog og forståelse mellom dem. Juryen mener Hayder er et viktig tilskudd til kulturlivet i Kristiansand. Juryen håper Hayder med arbeidsstipendet vil få mulighet til å ferdigstille sin kommende diktsamling samt utvikle seg som forfatter.

Ali Hayder ble tildelt 100 000 kroner i arbeidsstipend.

Leder av kulturutvalget delte ut stipendene

Det var leder av kulturutvalget Bjørn Egeli, som hadde gleden av å utdele stipendene til kunstnerne. Til stede var også kulturdirektør Camilla Jarlsby, som ønsket kunstnerne velkommen. 

Avslutningsvis fremførte Ali Hayder et sterkt og gripende dikt om møte med krig og terror.

Foto: Kristiansand kommune.