Tilskudd til aktiviteter for barn og unge

1. april er søknadsfristen for tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner, og tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming.

Foto: Scandinavian Stockphoto

Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner

Ramme: 2 millioner

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand.

Det kan gis tilskudd til organisasjonenes utgifter til drift.

Hvem det kan gis tilskudd til:

  • Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand, og som driver med aktiviteter for barn og unge.
  • Har minst 10 medlemmer under 20 år.
  • Organisasjoner som har medlemskontingent.
  • Organisasjoner som har eksistert i minimum ett år.
  • Organisasjonen med minimum 5 møter/samlinger for målgruppen i året.

Søknadsfrist: 1. april 2022

Søknadsskjema finner du her.

Tilskudd til aktiviteter for barn og unge med funksjonshemming

Ramme: kr 135.000

Formålet med tilskuddsordningen er å øke muligheten for at barn og unge med særskilte behov kan ta del i organisasjonslivet.

Hva det kan gis tilskudd til:

Integrering av barn- og unge med særlige behov i eksisterende organisasjoner. Særskilte arrangementer og aktiviteter.

Hvem det kan gis tilskudd til:

Frivillige aktører, organisasjoner og foreninger som er registrert eller har sitt virke i Kristiansand, og integrerer funksjonshemmede barn og unge.

Søknadsfrist: 1. april 2022

Søknadsskjema finner du her.

Mer informasjon om Kristiansand kommune sine tilskuddsordninger, priser og stipend finner på vår hjemmeside her.

Kontaktperson

Har du spørsmål om tilskuddsordningene kan du sende e-post til Annette Sørlie Stray.