13 kommuner i Agder samarbeider om tilbudet «Familie for første gang». Kristiansand er vertskommune.

Det frivillige tilbudet er for de som skal føde for første gang, og som trenger ekstra støtte mens de er gravide og fram til barnet er to år.

Tilbudet gis til mødre som har sammensatte utfordringer i eget liv. Det kan være psykiske eller fysiske utfordringer, utfordrende økonomi, lite nettverk og sosial støtte, opplevd omsorgssvikt eller andre utfordringer som kan påvirke den kommende foreldrerollen.

Det unike med «Familie for første gang» er at det er tett oppfølging over lang tid: En familiesykepleier* kommer hjem til den gravide omtrent hver 14. dag fra tidlig i svangerskapet og fram til barnet er to år.

Familie.jpg

Fra venstre 1. rad: Familiesykepleier Christel Aspholm Hole Johnsen, familiesykepleier Cecilie Hodne, familiesykepleier Turid Amanda Arnesen og familiesykepleier Ann-Kristin Rustad Berget.

Fra venstre 2. rad: Teamleder Marit Sandvik Tønnessen, teamkoordinator Milena Markovic, familiesykepleier Trine Finsådal-Kristensen og familiesykepleier Hanne Louise Melbye Plepsch.

 

Det handler om å gi innspill og hjelp som barnet og familien kan nyte godt av gjennom hele livet. Oppfølgingen tilpasses behovene til hver enkelt familie. Det overordnede målet er at den systematiske oppfølgingen skal fremme mors og barns helse i svangerskap og etter fødsel, og styrke familiens livssituasjon.

Tilbudet er frivillig og kommer i tillegg til andre tjenester i forbindelse med svangerskap og fødsel, som for eksempel helsestasjonen.

«Familie for første gang» er den norske utgaven av Nurse-Family Partnership,  som bygger på omfattende forskning og har vært under utvikling gjennom mer enn 40 år. Programmet tilbys i USA, Canada, England, Skottland, Nord-Irland, Bulgaria og Australia. Prosjektet prøves ut i fem områder i Norge; flere bydeler i Oslo, Trondheim og omegnskommuner, Bergen med omegn, flere kommuner i Rogaland, samt 13 kommuner i Agder. 

Disse 13 kommunene er med i Agder:

Kristiansand (vertskommune), Lindesnes, Vennesla, Iveland, Birkenes, Lillesand, Grimstad, Froland, Arendal, Tvedestrand, Risør, Vegårshei og Gjerstad.

Les mer 

Vil du vite mer?

Velkommen til å kontakte oss:

Teamkoordinator: Milena Markovic
Telefon: 47 51 84 54

Teamleder: Marit Sandvik Tønnessen
Telefon: 91 78 27 24

* (Familiesykepleier er ingen formell tittel, men brukes som betegnelse i de fleste landene som har tilbudet. Sykepleierne er enten erfarne jordmødre eller helsesykepleiere).