Tangen - hva kan vi lære?

Gratis fagseminar på Scandic Kristiansand Bystranda 7. juni 2022 kl. 12-16.

Hensikten med seminaret er å gi et tilbakeblikk på prosessen fra Tangen var kommunal søppelfylling og lettindustri til vi i dag står der med et komplett, urbant bolig- og rekreasjonsområde.

Vi ønsker å bidra til en erfaringsoverføring fra hele denne prosessen til tilsvarende prosjekter i Kristiansand, spesielt utvikling av Lagmannsholmen. Målgrupper: Utbyggere og fagmiljøet i byggebransjen, sentrale politikere, fagmiljøet i kommunen og andre offentlige organisasjoner.

Tangen.jpg

Tangen under utbyggingen. Foto: Kristiansand kommune

Utbyggerne av området og Kristiansand kommune ønsker også å markere ferdigstillingen av Tangen med et arrangement for alle som bor på Tangen og deltakerne på seminaret. Det blir underholdning og morsomme innslag fra scenen. Stein Roger Sordal spiller og det blir servering av burgere, brus og selvfølgelig - kake!

Arrangementet starter når seminaret er ferdig kl. 16, og varer til kl. 18. Meld deg på markeringen ferdigstillelse av Tangen her.

Meld deg på seminaret her

 

Program for seminaret 

1200 - 1300 Lunsj for deltakere på seminaret på Scandic 1300 -

1310 Ragnar Evensen, byutviklingsdirektør Kristiansand kommune

Velkommen

1310 - 1330 Ole Dag Myhrstad, tidligere eiendomssjef

Initiativ og prosess fra kommunens side fra start til undertegnet reguleringsplan

1330 - 1350 Svein Kaldestad, TUAS Initiativ, organisering og gjennomføring av transformasjonen av Tangen sett fra privat side (Tangen Utviklingsselskap AS).

Fordeling av risiko, sikring av gjennomføringsøkonomi og at kvalitetskrav blir oppfylt. De ulike byggetrinn, navn, år for ferdigstillelse, antall leiligheter, også Aquarama?

 1350 - 1405 Harald Hille (prosjektleder for infrastruktur, TUAS)

Planlegging og opparbeidelse av infrastruktur, primært fra TUAS sin side. Avtaler, definering av kvaliteter, gjennomføringsmodell, styring av økonomi, fordeling av risiko.

 1405 - 1420 Harald Karlsen, utbyggingssjef Kristiansand kommune

Utforming av og oppfølging av avtaleverk knyttet til infrastruktur sett fra kommunens side.

1415 - 1430 Kaffepause

1430 - 1450 Sivilarkitekt Kari Nissen Brodtkorb

Tangen fra visjon til virkelighet. Hvordan skaper vi gode boliger med høy arkitektonisk kvalitet?

1450 - 1505 Åse Hørsdal, parksjef

Uteområdet på Tangen – sambruk med byens befolkning, turister og beboere på Tangen. Tanker om utforming, kvaliteter, bruk av uteområdet av ulike målgrupper gjennom året.  

1505 - 1535 Maria Molden, Byarkitekt Bergen kommune!

Urbane boligområder med kvalitet – slik jobber vi i Bergen

1535 - 1555 Venke Moe, plan og bygningssjef

Tangen som bytransformasjon. Har vi fått til det vi ville? Hva står igjen på tilstøtende områder, og hvilke initiativ er på trappene?

1555 – 1600 Ragnar Evensen

Avslutning