Strøing pågår

Vi får mange henvendelser om glatte veier i dag, tirsdag 4. januar. Ingeniørvesenet melder om at de er ute og strør på gang- og sykkelveiene nå.

Boligveiene blir strødd i ettermiddag.

Dette gjelder kommunale veier. 

Henvendelser om kommunale veier kan meldes via vårt elektroniske meldesystem her.

Send inn melding via Meld fra her

Vi minner om at det er Statens vegvesen som har ansvar for  E39, E18, riksveiene og fylkesveiene. Henvendelser meldes til vegmeldingssentralen på telefon 175.