Stortingspresident Masud Gharhakhani takket frivillige

Stortingspresident Masud Gharhakhani møtte 4. mai frivillige i Kristiansand som jobber for å inkludere ukrainske flyktninger.

Representanter fra Søgne Røde Kors, Åpent hus i regi av Søgne Misjonskirke, Kristiansand Sanitetsforening, Ukrainsk organisasjon i Agder, Kristiansand Røde Kors, Hjelp oss å hjelpe og Den norske kirke var invitert for å fortelle om sine erfaringer. I tillegg fortalte Politiet og kommunen også om det viktige samarbeidet de har hatt med frivilligheten lokalt i Kristiansand.

Organisasjonene fortalte om alt fra praktisk bistand, psykosial støtte, klesutdelinger, sosiale aktiviteter, språktreninger og tolking som de frivillige har bistått med de siste månedene.

Stortingspresidenten var imponert over all den aktiviteten som organisasjonene har gjort så langt i Kristiansand. Gharahkhani kom selv til Norge som flyktning fra Iran når han var 5 år, og betydningen av frivilligheten den gang sitter fremdeles sterkt i minnet. Han og familien ble den gangen møtt av frivillige fra blant annet Misjonskirken og Røde Kors.

– Frivillige har raskt snudd seg rundt og gjør en uvurderlig innsats i å bistå det offentlige i en krevende situasjon, forteller han. - Jeg vil takke dere for den viktige jobben dere gjør. Velferdsstaten hadde ikke gått rundt uten frivilligheten. Det er dette som er Norge. Dere har kastet dere rundt for å få til dette som dere gjør, og det skal dere være stolte av, sa Stortingspresidenten.

Fra venstre Natalia Egeland og Olena Stylegar, begge fra Ukrainsk organisasjon i Agder og Anna K Sivertsen også fra Ukraina og frivillig i både Kristiansand Røde Kors og Kristiansand Sanitetsforening.

Foto: Ingebjørg Aadland/Stortinget