Storøvelse i kristiansandsområdet

25.-29. april samler Agder og Rogaland heimevernsdistrikt militære og sivile mannskaper til en omfattende, årlig øvelse. Aktivitetene vil prege bybildet i Kristiansand.

Gjallarhorn .jpg

Øvelsen, kalt Gjallarhorn, samler militære og sivile kapasiteter i Agder som gir trygghet til samfunnet, med heimevernet som den største aktøren. Foto: HV

Øvelsen er planlagt i lang tid og har ingenting med sikkerhetssituasjonen i Europa å gjøre, i følge en pressemelding fra Heimevernet, som slår fast at trusselvurderingen ikke er endret.

Ikke ved politihuset

På grunn av flykningsituasjonen vil det ikke bli noen form for militær aktivitet i og rundt politihuset i Kristiansand. Det er her alle flyktningene, blant annet fra Ukraina, blir registrert.

Sjef for operasjoner i Agder og Rogaland Heimevernsdistrikt 08, major Hans Borgfjord, sier i pressemeldingen at de under øvelsen skal trene samarbeid og koordinering mellom militære avdelinger, politiet og andre sivile etater i Agder. Øvelsen fokuserer på krisehåndtering der politiet er ansvarlig for håndteringen og Forsvarets avdelinger bistår.

Synlige i bybildet

– Det skal drives overvåkning og kontroll, sikring av vital militær og sivil infrastruktur og vi vil være meget synlige i regionen og i bybildet under feltdelen av øvelsen som foregår 25. til 29. april, forteller major Hans Borgfjord.

HV-soldatene skal øve på å sikre samfunnsviktig infrastruktur i en tenkt krisesituasjon. Øvelse Gjallarhorn er den største og viktigste øvelsen for HV-08 i år. Det er en kompleks øvelse som tar for seg trusler mot flere objekt samtidig. Hensikten med øvelsen er å bedre beredskapen og redusere reaksjonstiden ved en skarp hendelse. 

Military exercise in Kristiansand

On 25–29 April, military personnel in Agder and Rogaland will implement a major exercise in the Kristiansand area. Therefore, soldiers and other uniformed, armed personnel will be visible in various places throughout the municipality. There is no need for concern. Such exercises are held every year. This is a routine exercise for monitoring, control and protection of important military and civil infrastructure. The exercise has been planned for a long time and has nothing to do with the security situation in Europe.

Військові навчання у Крістіансанді

25-29 квітня військовослужбовці Агдера та Рогаланда проведуть великі навчання у мережах Крістіансанда. Тому солдати та інший військовий та озброєний персонал буде видно у різних місцях муніципалітету. Немає потреби турбуватися. Такі навчання проводяться щороку. Це звичайні навчання зі спостереження, контролю та забезпечення безпеки важливих військових та цивільних інфраструктур. Навчання заплановані давно і не мають жодного відношення до ситуації, пов'язаної з безпекою в Європі.

Военные учения в Кристиансанде

25-29 апреля военнослужащие Агдера и Рогаланад проведут крупные учения в районе Кристиансанда. Поэтому солдаты и другой военный и вооруженный персонал будут видны в разных местах муниципалитета. Нет необходимости беспокоиться. Такие учения проводятся каждый год. Это обычные учения по наблюдению, контролю и обеспечению безопасности важных военных и гражданских инфраструктур. Учения запланированы давно и не имеют никакого отношения к ситуации связанной с безопасностью в Европе.