Søk på toppidrettsstipend

Til og med 1. oktober 2022 er det mulig å søke på Kristiansand kommunes stipend for toppidrettsutøvere og toppidrettstrenere. Stipendsummen er på 450 000 kroner.

Formålet med toppidrettsstipendet er å gi anerkjennelse til Kristiansands fremste toppidrettsutøvere og trenere. Ordningen skal også bidra til å inspirere, stimulere og til videreutvikling.

Søknadskriterier

Klubben, kretsen eller forbundet skal søke på vegne av utøveren og/eller treneren. Utøver skal representere en idrettsklubb i Kristiansand. Om man har blitt tildelt stipend tidligere, er ikke dette til hinder for å motta stipend på nytt på et senere tidspunkt. Man kan tildeles stipend i hovedsak for ett år, men det kan også gis for inntil to år om gangen.

Stipendsummen for 2022 er på totalt 450 000 kroner.

Ved tildeling av toppidrettsstipend til utøver, legges det vekt på innlevert dokumentasjon på:

  • Oppnådde resultater primært på nasjonalt/internasjonalt seniornivå
  • Uttalelser fra trener/leder/klubb/krets/forbund
  • Kortfattet trenings- og konkurranseplaner for videre satsning

Les mer om ordningen og fyll ut søknadsskjema. 

 

(Bildet er tatt av Anders Martinsen fotografer)