Slep med sjøledninger på vei til Otra

Tirsdag 26. april ankommer det første slepet med sjøledninger som skal legges mellom Bredalsholmen og Odderøya. Midlertidig oppholdssted blir Otra.

Sjøledning illustrasjonsfoto lundsett & Walle dykkerservice.jpg

Illustrasjonsfoto fra Lundsett & Walle Dykkerservice som viser en rørledning  tilsvarende den som blir liggende i Otra.

Renseanlegget på Bredalsholmen håndterer i dag avløpsvannet fra Vågsbygd og Flekkerøy. Nå skal anlegget legges ned og ny pumpestasjon bygges i tilknytning til anlegget. Avløpsvannet skal deretter pumpes fra Bredalsholmen til Odderøya renseanlegg. For å overføre avløpsvannet skal det legges en sjøledning fra Bredalsholmen til Odderøya.  Det er denne sjøledningen som nå er på vei til Kristiansand.

Oversiktsplan sjøledninger 2.png

Kartet viser hvor sjøledningen vil bli lagt i sjøen mellom Bredalsholmen og Odderøya. Midlertidig lagring blir i Otra.

– Sjøledningene vil i første omgang bli slept opp i Otra og lagt ved Ytre Sødal. Deretter begynner arbeidet med å sveise sammen rørene til lengre ledninger. Det blir også montert på betonglodd, forteller Øyvind Eugene Pettersen, prosjektleder i ingeniørvesenet.

Deretter vil lengdene slepes til Odderøya, hvor jobben med å senke de til sjøbunnen og kople de på renseanlegget begynner.

Det er Lundsett & Walle Dykkerservice AS som utfører slepet.

Begrenset framkommelighet i Otra

– Dessverre vil arbeidet i Otra bety begrenset framkommelighet rundt ledningene, spesielt i den mest intensive arbeidsperioden når vi setter sammen ledningene. Men i helgene mener jeg det vil være greie forhold for å gå ut og inn med båt på siden av ledningene, sier Pettersen. Han håper på forståelse for dette og oppfordrer båtførerne til å vise aktsomhet og holde god avstand fra ledningene. Dette arbeidet vil pågå fram til St. Hans.

Sjøledninger i Otra.jpgIllustrasjonen viser plassering av rørledningene i Otra.

Tar hensyn til ferjetrafikken

Når ledningene er satt sammen vil de slepes til Odderøya for å starte jobben med å senke de til bunnen.

– Når det skjer, vil vi ta hensyn til ferjetrafikken og legge slepet utenom tidene ferjene trafikkerer området. Sannsynligvis blir det meste utført på natten, sier Pettersen.  Han legger til at de også er avhengige av at værforholdene er bra for at denne delen av jobben kan utføres.

Her kan du lese mer om den nye pumpestasjonen på Bredalsholmen og sjøledningen til Odderøya

Kontaktperson for media

Øyvind Pettersen
Mobil: 90 73 56 06
E-post: oyvindeugen.pettersen@kristiansand.kommune.no

Mats H. Lundsett
Mobil: 41 42 68 61
E-post: mats.lundsett@lwd.no