Skolestart i Kristiansand kommune

Vi ønsker alle velkommen til skolestart i Kristiansand kommune torsdag 18. august 2022 for de fleste skolene. Noen skoler har tidligere start.

Innskrivingen av barn som skal starte i 1. trinn høsten 2022 skjedde i januar og februar. Ta direkte kontakt med skolen i ditt nærområde hvis du flyttet til Kristiansand etter 1. desember 2021.

Det er 43 ordinære grunnskoler i Kristiansand. Tolv av disse er rene ungdomsskoler og fire er kombinerte barne- og ungdomsskoler. I tillegg har vi Kongsgård skolesenter som driver grunnskoleopplæring for voksne, Mottaksskolen og Kristiansand International School.

Her finner du nettsidene til skolene. Der finner du tidspunkt for oppmøte og annen relevant informasjon.

Her finner du mer informasjon rundt skolestart i grunnskolen.

Skoleruta

Skoleruta viser oversikten over skolenes ferie- og fridager for inneværende skoleår, og noen skoleår fram i tid.

Skoleruta

 

Skolestart foto.jpg

Foto: Anne Lise Norheim