Redusert fremkommelighet for båttrafikk i Fiskåbukta

Sjøledningene på 550 og 1100 meter som har ligget ved Ytre Sødal i Otra siden 26. april skal 13. - 15. juni fraktes til Fiskåbukta og kobles sammen før de fraktes til fast posisjon mellom Odderøya og Bredalsholmen.

Begrenset fremkommelighet med båt

Dette vil føre til at det i perioder blir sperret for båttrafikk i et avgrenset område i Fiskåbukta og i hovedledet inn til Kristiansand.

Plan for arbeidet

I første omgang fraktes sjøledningen på 550 meter. Dette vil skje mandag 13. juni. Her vil den bli fortøyd til moringer og merket med spesialtegn.

Tirsdag 14. juni skal kabelen på 1100 meter fraktes ut til Fiskåbukta. Her blir den fortøyd med moringer og holdt på plass med taubåt mens de blir koplet sammen.

– Dette vil føre til stor omkjøringsvei for småbåt trafikken til Augland og Lumber 13. og 14. juni, forteller Øyvind Eugen Pettersen, prosjektleder i ingeniørvesenet.

Tar hensyn til ferjetrafikken

Tirsdag 14. juni/natt til onsdag 15. juni etter at Superspeed har lagt til kai skal kabelen taues til fast posisjon mellom Odderøya og Bredalsholmen, hvor jobben med å senke den til sjøbunnen og kople den på renseanlegget begynner.

Hovedleden til Kristiansand vil holde stengt mellom kl 00.30 og 07.30 onsdag 15. juni.

Siden arbeidet foregår på nattestid må båttrafikk i området holde lav fart.

Her kan du lese om den nye pumpestasjoenen på Bredalsholmen og sjøledningen på Odderøya

Kontaktperson for media

Øyvind Pettersen
Mobil: 90 73 56 06
E-post: oyvindeugen.pettersen@kristiansand.kommune.no