Sier ja til flere asylsøkere og vil gi penger

Formannskapet i Kristiansand sa onsdag ja til å øke kapasiteten i asylmottak med inntil 1000 plasser, og bosetting med inntil 500. Bystyret blir dessuten bedt om å gi en million kroner til nødhjelp.

Her er forslagene som ble vedtatt

Asylmottak og bosetting:

1. Formannskapet støtter kommunedirektørens anbefaling om å øke kapasiteten i asylmottak inntil 1000 plasser og kapasiteten på bosettingsplasser inntil 500 plasser.

2. Administrasjonen får fullmakt til å legge inn tilbud til UDI på inntil 1000 plasser i asylmottak.

3. Administrasjonen får fullmakt til å bosette inntil 500 flyktninger 2022.

Nødhjelp:

Formannskapet ber om en sak hvor Kristiansand kommune gir kr 1 000 000,- til nødhjelp til Ukraina gjennom Strømmestiftelsen. Næringslivet og innbyggere i Kristiansand oppfordres til å bidra. Saken behandles i bystyret 23.03.22.

Følger anbefaling

- Vedtaket om bosetting og asylmottak var i tråd med det vi anbefalte. Kristiansand kommune har lang og god erfaring med å drive asylmottak og bosette flyktninger. Det er flott at kommunen tar et ansvar i krisen sier Rune Håverstad, enhetsleder i helsefremming og inkludering.

Kristiansand kommune leter etter mange ulike typer boliger til flyktninger. Det er nå lagt ut en løsning på kommunens nettsider der innbyggere og virksomheter kan registrere utleiebolig

- Vi har allerede begynt å forberede oss å skaffe oversikt over boliger og ruste opp tjenestene, sier Rune Håverstad.  

Usikkerhet

Han presiserer imidlertid at det er usikkerhet knyttet til antall asylsøkere og antall bosettinger.

UDI (Utlendingsdirektoratet) jobber med å øke kapasiteten på asylmottak. Det er UDI som har ansvar for behandling av søknader fra utlendinger som vil besøke eller bo i Norge og drift av asylmottak.

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har henvendt seg til kommunen om å melde inn kapasiteten på antall bosettingsplasser og arbeider nå med å justere bosettingstallet for de ulike kommunene. 

Desentralisert mottak

I utgangspunktet legger Kristiansand kommune opp til at flyktninger og asylsøkere bor desentralisert, det vil si i vanlige boliger spredt i kommunen. Kommunen eier og leier mange ulike typer bolig flere steder i kommunen. 

Det er foreløpig ikke aktuelt å innkvartere flyktninger privat eller i bofellesskap. Det er bare aktuelt med separate boenheter.

- Vi har heller ingen ordning for å kompensere privatpersoner som har flyktninger boende hos seg, for eksempel slekt eller venner, men det kan komme ordninger for dette. Det må i så fall besluttes sentralt, sier Håverstad 

Vi anbefaler folk å følge med på kommunens hjemmesider. Vi prøver å oppdatere med informasjon fortløpende, sier enhetslederen. 

Kontakt for media

Kommunikasjonsrådgiver
Børge Røssaak Nilsen
91 35 36 90