Samleside om utredning av mulig deling av Kristiansand kommune

Statsforvalteren har fått i oppdrag av kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utrede deling av Kristiansand kommune.

Vi har opprettet en samleside der du i første omgang finner korrespondansen mellom Kristiansand kommune, KDD og statsforvalteren, og lenker til aktuell informasjon fra Statsforvalteren i Agder. Her finner du også lenke til innspillsmøtene som statsforvalteren arrangerer i uke 39.

Mulig kommunedeling.

Samlesiden oppdateres fortløpende.