Revidering av lokal forskrift for tømming av slamanlegg

Kristiansand kommune kunngjør oppstart av arbeid med revidering av gjeldende forskrift for tømming av slamanlegg i kommunen.

Slamtømmbil Foto Bjørn Atke Dovland.jpg

Foto: Bjørn Atle Dovland

Målet med revisjonen er en mer hensiktsmessig praksis for tømming. I tillegg vil oppbyggingen og ordbruken i forskriften endres for å tilpasses sentralt regelverk. I hovedsak dreier det seg om mindre endringer i den gjeldende forskriften, som ble vedtatt i Kristiansand bystyre 27.11.2019.

Revideringen er i henhold til forurensningslovens § 30 tredje ledd og forvaltningslovens § 37

Her kan du lese den nåværende forskriften hos Lovdata:
Forskrift om tømming av slamanlegg, Kristiansand kommune, Agder