Restriksjoner på hagevanning

Vi minner om at kommunen har restriksjoner på hagevanning hver vår og sommer for å sikre vannforsyning til alle, og for å håndtere eventuelle akutte hendelser.

Restriksjonene gjelder i hele kommunen fra 1. mai til 31. august hvert år.

Hvilke restriksjoner gjelder?

  • Det er lov å vanne med én vannspreder annenhver kveld mellom klokka 19.00 og 23.00. 
  • Husnummeret ditt styrer hvilke dager du kan vanne:
    • På datoer med oddetall (1, 3, 5 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med oddetall.
    • På datoer med partall (2, 4, 6 osv.) er det tillatt å vanne på eiendommer som har husnummer med partall.
    • På eiendommer som ikke har husnummer, gjelder bruksnummeret.

Ved langvarig tørke eller stort vannforbruk kan det bli innført strengere regler. Dette blir i tilfelle annonsert i avis og på kommunens nettside. 

Les mer om hagevanning her