Prøver ut pilotrørsboring på Tangvall

Arbeidet med å legge om og skifte ut hovedstrukturen for vann og avløp på Tangvall nærmer seg slutten. Nå tester ingeniørvesenet ut en ny metode kalt pilotrørsboring.

Fordelene med pilotrørsboring er mindre graving som fører til både raskere og rimeligere utførelse av arbeidet, sammenlignet med den tradisjonelle metoden hvor en graver opp hele strekket.

Pilotrørsboring har ikke blitt brukt i Kristiansand tidligere og heller ikke mer enn en håndfull ganger andre steder i landet. Prosjektleder Ola Skår Dahl i ingeniørvesenet, inviterte derfor med seg kolleger og samarbeidspartnere til en omvisning på Tangvall mandag 2. mai.

Ola Dahl Skår m. fl.jpg

Ola Skår Dahl (i midten) var hjemmepappa under befaringen på Tangvall, men det stoppet han ikke fra å ta turen for å høre hva de andre synes om den nye metoden. På bildet ser vi fra venstre:  Morgan Landmark, (Asplan Viak), Kjetil Steinbru (Asplan Viak), Ola Skår Dahl, prosjektleder, Morten Andersen, Kristiansand kommune og Bård Køber, Kristiansand kommune. Foto: Kristiansand kommune.

– Pilotrørsboring er en metode som kan brukes i løsmasser og der det er lite fall. Den krever høy presisjon, sier Kristian Sandum fra Steg Entreprenør, som utfører jobben for kommunen. Han forteller at de tidligere har brukt metoden i Nes i Ådalen og på nye E18 i Sandvika.

Kristian Sandum Steg Entreprenør.jpg

Kristian Sandum fra Steg Entreprenør, forteller om arebeidene som gjøres på Tangvall. Bak han sees rørene som skal trekkes gjennom hullet som bores. Foto: Kristiansand kommune.

Kort fortalt går metoden ut på at de først borer med et tynt pilotrør som er optisk styrt der rørene skal trekkes. Så settes det på en borekrone, og røret som skal trekkes festes på utstyret og blir trukket gjennom hullet. Siden pilotrøret er optisk styrt har de til enhver tid kontroll på retning og fall.

Grøft.jpg

Her ser vi deler av boreriggen i pressegropen. Ut av spuntveggen ser man de ferdig trukne rørene på plass i grøften. Foto: Kristiansand kommune.

Langs Rådhusveien, vis á vis det nye skolesenteret, skal det kjøres fem boringer, to for overvann, en spillvannsledning og to vannledninger. Dette gjøres i to strekk, et på 60 meter og et på 46 meter.

Borekrone.jpg

Spissenden av borekronen festes til pilotrørsstrengen og rømmer opp pilothullet til korrekt dimensjon, det nye røret festes bak og trekkes med tilbake. Foto: Kristiansand kommune.

Skifter foreskei 2.jpgHer ser vi pilotrøret som er boret forbi skolesenteret. Spissen skrus av og borekrone skrus på før det nye røret festes og trekkes tilbake samme vei.

Sparer tid, penger og miljø

– Ved å benytte pilotrørsboring sparer vi både tid, penger og miljø. Og ikke minst skåner vi beboerne i området for mye trafikk og anleggsarbeid. Skulle vi gjort dette på den tradisjonelle måten måtte vi først gravd grøfter langs hele strekket, kjørt massene bort, lagt ned rørene og kjørt massene tilbake. Nå holder det med å grave tre hull ned til riktig dybde, forklarer Øyvind E. Pettersen, som er prosjektleder for arbeidene på Tangvall.

Øyvind Pettersen m fl.jpgPettersen (nummer to fra høyre) berømmer kollega Ola Skår Dahl for ideen med å bruke pilotrørsboring. Da Dahl overtok prosjektansvaret for strekket langs Rådhusveien, undersøkte han om denne metoden hadde blitt vurdert. Foto: Kristiansand kommune.

–  Det hadde den ikke, og jeg fikk satt i gang grunnundersøkelser for å være sikker på grunnforholdene og finne ut om vi kunne støte på grunnfjell eller andre hindringer på strekket. Da det ble avklart at det ikke var fare for det, var det bare å sette i gang. Vi anslår to måneder kortere anleggsperiode, hvor mange kroner som blir spart, har vi ikke oversikt over ennå, sier Dahl.

– Men det som er sikkert er at denne metoden er svært presis, noe vi i dette prosjektet er avhengige av da våre rør ligger med bare 5 promille fall, sier han.

Blir dette vellykket, ser vi ikke bort ifra at pilotrørsboring vil bli brukt flere ganger i fremtiden. Over sommeren står ledningene på baksiden av helsehuset og det gamle rådhuset langs Tangvallveien i retning Hølleveien for tur.

Nærmer seg slutten på arbeidet

Det er et omfattende arbeid ingeniørvesenet har utført på Tangvall. Jobben med å skifte ut hovedstrukturen for vann og avløp, nærmer seg nå slutten. Siste del av arbeidet skjer over sommerferien. Arbeidene har vært delt inn i flere etapper, som kartet under viser.

Oversikt - traseer .jpg

Les beskrivelsen av de forskjellige etappene her:

Sentrumsveien del 1

Første etappe var Sentrumsveien del 1 (se merket område i kartet).

Gamle Hermansbekken er lagt om i ny trasé under E39 slik at overvann er ledet bort fra sentrum. Tidligere lå denne bekken i rør.

Ved innkjørselen til Mega er det lagt nye kummer som er koplet på de eksisterende ledningene. Nye vann, avløp og overvannsledninger er lagt slik det vises i den rosa traseen på kartet.

Ledningene har blitt oppdimensjonert for å øke kapasiteten med tanke på fremtiden. Samtidig ble retningen på avløpet snudd slik at det renner rundt sentrum i stedet for gjennom. Dette ble gjort på grunn av de to parkeringskjellerne som kommer i forbindelse med byggingen av Tangvall Arena.

En midlertidig omkjøringsvei er lagt fra innfartsparkeringen (park and ride) til Rema 1000.

Sentrumsveien del 2 og 3

Sentrumveien del 2 fortsetter fra innfartsparkeringen hvor del 1 stopper.

I denne etappen har rørene fram til Tangvall hovedpumpestasjon i Stemveien blitt skiftet. Her har det vært koordinering med skoleprosjektet. Videre har vi fortsatt rundt sentrum, slik det er merket med blått i kartet.

– Vi har lagt beslag på en del av plassene til innfartsparkeringen, men vi har forsøkt å ikke legge beslag på flere av gangen enn det som har vært nødvendig, forsikrer prosjektleder Øyvind E. Pettersen.

Sentrumsveien del 3 er lagt om i forbindelse med nedkjøringsrampe til parkeringskjeller for Tangvall Arena.

Rådhusveien del 1, 2 og 3

Rådhusveien del 1 går fra den sydlige nedkjøringsrampen  til Tangvall Arena til det nye skolesenteret. Det er her pilotrørsboringen blir testet ut.

Rådhusveien del 2 

Denne delen er det Mur i Sør som har stått for i forbindelse med at de etablerte nedkjøringsrampe til ny parkeringskjeller. Dette er området fra bankbygget langs Sentrumsveien til Tangvallveien.

Rådhusveien del 3

Her er planlagt oppstart etter sommerferien. Det blir en fortsettelse av del 2 og går på baksiden av helsehuset og det gamle rådhuset langs Tangvallveien i retning Hølleveien. Dette blir siste etappe og skal være ferdig 2023.