Piggdekkgebyret videreføres fra 1. desember 2022

Fra 1. desember 2022 må bilistene som har piggdekk på bilen betale piggdekkgebyr når de kjører innenfor gebyrsonen i Kristiansand.

Sesong for piggdekkgebyr 2022/2023 i Kristiansand er perioden 1. desember til og med 16. april. Alle som kjører innenfor gebyrsonen, må betale piggdekkgebyr.

Pris for gebyret er uendret fra i fjor. For kjøretøy opptil 3500 kg gjelder følgende priser:

  • 35 kroner for 24 timer (døgnoblat)
  • 450 kroner for én kalendermåned (månedsoblat)
  • 1400 kroner for hele sesongen (sesongoblat)


Følgende er unntatt piggdekkgebyret

  • bil med parkeringsbevis for forflytningshemmede.
  • motorsykkel, henger eller traktor.
  • utrykningskjøretøy eller bil i politiets tjeneste

 

Skiltene som informerer om piggdekkgebyr langs innfartsveiene til Kristiansand, blir satt opp igjen fortløpende.

Informasjon om hvordan du betaler for gebyret finner du her.

Dette er gebyrsonen

kart over gebyrsonen for piggdekk

Kartet er oppdatert, etter justeringer grunnet åpning av ny E39.

Kort fortalt om bakgrunnen for saken

Piggdekkgebyret ble første gang innført i desember i fjor ved lokal forskrift.

Gebyret ble innført som et tiltak i handlingsplanen for å bedre luftkvaliteten.

I juni i år vedtok bystyret å avvikle ordningen med piggdekkgebyr. Ordningen ble innført i en lokal forskrift og det måtte derfor søkes om å oppheve forskriften igjen. Søknad ble sendt Statens vegvesen, som i brev av 20.10.22 avviste søknaden og meddelte at de pålegger kommunen å videreføre piggdekkgebyrordningen.

Kristiansand bystyre vedtok i møte 9. november å klage på vedtaket. Klagen vil kun gjelde for sesonger etter 2022/2023-sesongen. Dette fordi det er gitt tydelig beskjed fra Statens vegvesen om at klagen ikke vil bli gitt oppsettende virkning, altså at vedtaket ikke trer i kraft før klagen er behandlet.

Du kan lese sakens dokumenter i bystyresaken fra 9. november 2022, sak 233/22.

Panteordningen for piggdekk gjelder fortsatt. Du kan lese om den her.