Det tok bare tre uker før de 500 000 kronene som var satt av til tilskuddsordningen for sykkelpiggdekk ble brukt opp. Det er nå ikke lenger mulig å benytte seg av ordningen.

I år, som  ifjor, stilte Kristiansand kommune opp med tilskudd til piggdekk for vintersyklistene. Hensikten med tilskuddet er å tilrettelegge for at flest mulig kan bruke sykkelen året rundt. 

I løpet av tre uker ble det solgt i overkant av 1300 sykkelpiggdekk til redusert pris i Kristiansand.

– Ordningens suksess understreker den store interessen innbyggere i Kristiansand har for sykling. Vi er veldig stolte av innbyggerne våre som gjør seg klar til å sykle mer om vinteren, sier Aenne Ramm, rådgiver i areal- og transportenheten.
– Det handler ikke om å sykle hele tiden, men det å sykle av og til året rundt, er et viktig bidrag til klimamålene og målet om nullvekst.  

Kristiansand ble nylig kåret til Norges nest beste sykkelby. Det viser på den ene siden at kommunen har tilrettelagt for at mange sykler ved å bygge god infrastruktur. På den andre siden vitner kåringen om mange ivrige syklister i Kristiansand som bidrar til å redusere klimagassutslipp og til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk.