Oppfriskningsdose til tre nye grupper

Tre nye grupper oppfordres nå til å ta oppfriskningsdose. Det gjelder 12-17-åringer med alvorlig grunnsykdom, 18-64-åringer som kan bli alvorlig syke av covid-19 og mange gravide.

Vaksinasjonssenteret i Gyldenløves gate 2b er klar til å ta imot de nye gruppene allerede fra og med fredag 16. september.

For alle gruppene gjelder at det må være minst fire måneder siden de fikk forrige koronavaksine, uavhengig av hvor mange doser de har fått.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå at de som har hatt covid-19 venter så lenge som tre-fire måneder fra de ble friske før de tar oppfriskningsdosen. Minimumstiden er fortsatt tre uker.

Vaksinering

Fra og med 16. september flyttes åpningstiden én time fram. Det betyr at vaksinasjonssenteret heretter har åpent tirsdag, onsdag og fredag fra 09.00 til 15.00. Det er fortsatt matpause for de ansatte mellom 12.00 og 12.30.

I vedlagte brev fra Folkehelseinstituttet (FHI) står det detaljert informasjon om alle de tre gruppene.

Brev fra FHI (pdf)

Gravide

FHI skriver i sin anbefaling at gravide har økt risiko for alvorlig koronasykdom sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder. Risikoen for alvorlig sykdom øker utover i svangerskapet og er størst i 2. og 3. trimester. Dersom den gravide samtidig har andre risikofaktorer, som for eksempel flerlingsvangerskap eller underliggende sykdom, øker risikoen ytterligere.

FHI anbefaler derfor at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose.

18-64

18-64-åringer med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp er stort sett de samme som ble prioritert tidlig til grunnvaksinering (de to første vaksinene) hos fastlegen. Detaljert oversikt over hvilke 15 sykdommer og helsetilstander det gjelder, står i kulepunktene i kapittel 1 i brevet fra FHI.

For mange med alvorlig svekket immunforsvar vil dette være den femte vaksinen, ettersom de grunnvaksineres med tre doser. For de andre vil dette være den fjerde vaksinen. For alle i denne gruppen vil det være oppfriskningsdose 2.

12-17

FHI skriver at 12-17-åringer med alvorlig grunnsykdom er en sårbar gruppe som det er viktig å beskytte mot infeksjon som kan være mer alvorlig for dem eller forstyrre/forsinke annen behandling. Det er lenge siden denne gruppen fikk forrige dose, og det er usikkert hvor lenge beskyttelsen varer.

FHI anbefaler derfor at ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom bør tilbys en oppfriskningsdose.

De alvorlige grunnsykdommene det gjelder står i kulepunktene i kapittel 2 i brevet fra FHI. Legg merke til at denne lista med grunnsykdommer er forskjellig fra lista for gruppa 18-64 år.

Ta gjerne med resepter, epikriser eller annen dokumentasjon fra sykehus eller fra egen lege for å vise at du tilhører gruppen for 12-17 og 18-64 år. Vaksinasjonssenteret vil hjelpe deg hvis du ikke har slik dokumentasjon tilgjengelig. FHI har sagt at kommunene kan legge seg på en pragmatisk linje.

NB: Det er fortsatt slik at du må ha med legitimasjon med fødselsnummer og bilde når du skal vaksineres. Utgått pass er gyldig i denne sammenhengen.