Nytt samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner – Ukraina

Kristiansand kommune inviterer til oppfølgingsmøte med frivillige organisasjoner som ønsker å bidra sammen med kommunen ovenfor ukrainske flyktninger torsdag 21. april.

Dette møtet er en direkte oppfølgning av møtene 9. mars og 22. mars hvor kommunen og UDI har invitert frivillige organisasjoner til dialog og samarbeid rundt bosetting og integrering av flyktninger.

Tid og sted: 21. april klokken 17.00 - 18.30 i kjelleren på Hovedbiblioteket.

Tema for samlingen vil være hvordan kommunen prioriterer rask bosetting og rollen til frivillige organisasjoner nå og fremover.

Program:

 • Innledning 
  Elisabeth Engemyr, kommunalsjef innbyggerdialog
 • Status for flyktningsituasjonen
  Anette Thonhaugen fra UDI. 
 • Bosetting 
  Integreringsenheten, Kristiansand kommune
 • Erfaringer fra Søgne- frivillige organisasjoners rolle 
  Alie Roland, Åpent hus/ Søgne Misjonskirke og Alf Kjøstvedt, Oasen Menighet
 • Innkvartering Thon Hotell- erfaringer fra Røde Kors og Sanitetsforeningen
  Lisbeth Andersen, Kristiansand Sanitetsforening
 • Erfaringer og behov
  Olena Voronstsova, Ukrainsk forening i Agder og Elisabeth Thorsen, Hjelp oss å Hjelpe
 • Aktivitetsguide
  Andrew Johnsen, idrettsrådet Kristiansand
 • Spørsmål og diskusjon

Det er ikke nødvendig å melde seg på samlingen, men på grunn av plassbegrensninger på lokalet bes det om at det kun stiller to fra hver organisasjon.  

Kontaktperson

Annette Sørlie Stray
Rådgiver frivillighet
90 15 08 89