Nytt samarbeidsmøte for frivillige organisasjoner - Ukraina

Kristiansand kommune inviterer til oppfølgningsmøte med frivillige organisasjoner som ønsker å bidra sammen med kommunen ovenfor ukrainske flyktninger tirsdag 22. mars.

Dette møtet er en direkte oppfølgning av møtet 9. mars hvor bystyresalen var fullsatt med engasjerte frivillige som ønsket å bidra ovenfor flyktninger som kommer til Kristiansand og Norge. 43 organisasjoner var til stede i møtet og flere nye organisasjoner har meldt sin interesse i etterkant.

Nytt siden sist møte er blant annet politiets etablering av mottakssenter for registrering av ukrainske flyktninger, samt at regjeringen har åpnet for at kommunene får dekket kostnader for ukrainske flyktninger i private hjem.

Selv om det fortsatt er mange usikkerhetsmomenter når det gjelder antall som kommer til Kristiansand og hvilke behov de måtte har, så er det viktig med en tett dialog med frivillige lag og foreninger for å dele informasjon på et tidlig tidspunkt.

Tid og sted: 22. mars kl 1730-1930 i bystyresalen, rådhuset.
Tentativt program (med forbehold om endring i programmet):

Åpning ved ordfører- Jan Oddvar Skisland. 

•Hvordan forbereder oppvekstsektoren i kommunen seg på mottak av ukrainske barn? Rune Heggdal, kommunalsjef skole Kristiansand kommune.
• Mottakssenter og registrering. Bård Austad, Agder politidistrikt.
• Asylinstituttet, ved Cecilie Dahle og Liv Karin Eilevstad UDi
•Kommunens rolle i asyl- og bosettingsarbeidet. Pål Bjørkkjær, leder av introduksjonsavdelingen. 

Tanker og diskusjon rundt frivillige organisasjoners rolle fremover. Annette Sørlie Stray, rådgiver frivillighet.

Det er ikke nødvendig å melde seg på samlingen, men på grunn av plassbegrensninger på lokalet bes det om at det kun stiller to fra hver organisasjon.