Ny søknadsrunde til Klima- og omstillingsfondet

Nå åpner vi for søknader til Kristiansand kommunes klima- og omstillingsfond. Søknadsfristen er 18. november.

Hans og Hans 1.JPG

Hans Eikaas (t.v.) og Hans Stefan Urke fra Miljøvernenheten venter spent på søknadene til fondet. Foto: Kristiansand kommune.

– Vi håper å få mange gode søknader til effektive klimaomstillingstiltak, sier klima- og miljørådgiver Hans Eikaas i Kristiansand kommune.

Det kom inn rekordmange gode søknader da kommunen inviterte til første søknadsrunde til klima- og omstillingsfondet i vår.

– Det kom inn 36 søknader til en samlet sum på 5,2 millioner kroner. 28 av søknadene ble innvilget og fikk støtte på til sammen over tre millioner kroner.

1,5 millioner kroner skal fordeles i søknadsrunden

– I årets andre søknadsrunde har vi 1,5 millioner kroner i potten til fordeling. Juryen til klima- og omstillingsfondet vil prioritere å gi støtte til tiltak som har en tydelig klima- og omstillingseffekt, sier klimarådgiver Hans Stefan Urke.

Klima- og omstillingsfondet for reduksjon av klimagassutslipp

Hensikten med Klima- og omstillingsfondet er å bidra til å redusere klimagassutslippene i Kristiansand. Fondet støtter prosjekter som bidrar til å gjennomføre effektive klimatiltak for å nå klimamålene.

Hvem kan søke?

Næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og organisasjoner i Kristiansand kommune kan søke om tilskudd til klimaomstillingsprosjekter.

  • Det kan søkes om tilskudd fra 5000 kroner til 250 000 kroner.
  • Det gis støtte opp til 40 prosent av totalkostnadene.
  • Dersom tiltaket har en klar sosial profil kan inntil 80 prosent av kostnadene dekkes.

Mer informasjon om Klima- og omstillingsfondet finner du på denne siden

Tips til deg som vil søke:

  • Les retningslinjene for klima- og omstillingsfondet nøye før du skriver søknaden. Du finner retningslinjene på denne siden.
  • Prøv så godt det lar seg å gjøre å synligjøre klimaeffekten av tiltaket/prosjektet du ønsker å gjennomføre.
  • Dersom tiltaket har en tydelig sosial profil, kan du søke om støtte til 80 prosent av totalkostnaden. Husk å redegjøre i selve søknaden om hvordan tiltaket/prosjektet ditt har en sosial profil.
  • Lag et godt og detaljert budsjett som gir nok informasjon til å vurdere realismen i tiltaket/prosjektet.
  • Samarbeid med flere relevante aktører i byen kan styrke ditt tiltak/prosjekt.
  • Det kan være lurt å koble tiltaket/prosjektet med kommunens klimamål og strategier.
  • Har du spørsmål eller er usikker, ta kontakt med en klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune.

Folkets klimadugnad for bærekraftig utvikling

Kristiansand kommune har også en annen tilskuddsordning for klimatiltak som heter Folkets klimadugnad.
Den åpner for søknader i midten av oktober. Søknadsfristen er 18. november.

Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling.

Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden.

Her finner du mer informasjon om Folkets klimadugnad