Formannskapsmøte 12. januar

Formannskapet har digitalt møte onsdag 12. januar klokken kl. 09.00.

Møtet er lukket for publikum, men kan følges direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.

På agendaen står koronasituasjonen med blant annet sak om vurdering av om lokal smittevernsforskrift "Karantene for barn og unge under 18 år" skal videreføres.

Innkalling er eller blir publisert i Politisk Agenda, som er kommet i ny versjon. Her kan du nå abonnere på de enkelte politiske utvalgene slik at du får e-post når det kalles inn til møte eller skjer endringer. I den nye versjonen er det nå mulig å søke tilbake i politiske saker fra "de gamle" kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand. 

Her finner du oversikt over medlemmer i formannskapet og andre politiske utvalg. 

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut i Politisk Agenda. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak. Abonnerer du på utvalget formannskapet, får du protokoll/referat på e-post. 

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også orientering om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere