Formannskapsmøte 30. november

Formannskapet har møte onsdag 30. november klokken 09.00 i formannskapssalen.

Program for møtet

Sakskart

  • Godkjenning av protokoller fra formannskapsmøter 09.11.2022 og 16.11.2022
  • Solcellefond - revisjon av retningslinjer
  • Bystyresak - kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett for 2023

Dagsorden for dette møtet og tidligere møter 

Møtet er åpent for publikum. Du kan også følge møtene direkte på kommunens nett-TV.

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere