Formannskapsmøte 15. juni

Formannskapet har møte onsdag 15. juni klokka 12.00 i bystyresalen i rådhuset.

Møtet kan følges direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.

Saksliste og innkalling

Møtet begynner med orientering om kommuneplanens arealdel og presentasjon av Ungdata-undersøkelsen.

Etter behandlingen av saker - deriblant tertialrapporten - reiser formannskapet til dialogmøtet i Randesund

 

Her finner du oversikt over medlemmer i formannskapet og andre politiske utvalg. 

Etter at møtet er ferdig, blir protokollen fra møtet lagt ut i Politisk Agenda. Det skjer som regel samme dag. Vedtakene vil ligge som det øverste vedlegget på hver sak. Abonnerer du på utvalget formannskapet, får du protokoll/referat på e-post. 

Noen av sakene som formannskapet behandler skal videre til bystyret. Enkelte av sakene har også vært behandlet i andre politiske utvalg før de kom til formannskapet. Du finner oversikten over dette øverst i hver sak. 

På en del av møtene er det også orientering om ulike temaer før behandlingen av sakene begynner. Dette finner du informasjon om i vedlegget «Program for møtet».

Ta kontakt

Partiene i formannskapet har egne møter hver mandag, der de blant annet forbereder saker som skal behandles i politiske utvalg. Du kan ta kontakt med gruppelederne for partiene hvis du har innspill til sakene som skal behandles.

Oversikt over alle gruppeledere