Nå kan du søke kunstnerstipend

I år deles det ut 340 000 kroner i kunstnerstipend. Søknadsfrist: 1. oktober.

Kulturstipend.png

Disse fikk Kristiansand kommunes kunstnerstipend i 2021. Fra venstre: Ali Hayder, Stein Roger Sordal, Camilla Bøksle, Tony Higginson og Magnus Moseid Fauchald. Foto: Kristiansand kommune.

Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand.

Ordningen er delt opp i

  • talentstipend
  • kunstnerstipend
  • arbeidsstipend

Det betyr at man kan søke stipend gjennom hele kunstnerskapet, både som talent, i en student- eller etableringsperiode og som aktiv profesjonell kunstner.  

I vurderingen av søknadene legges det blant annet vekt på nyskaping, gjennomføringsevne, faglig kvalitet og profesjonalitet. Stipendordningen er øremerket søkere med en vesentlig tilknytning til Kristiansand.  

Kulturutvalgets leder, nestleder og kulturdirektøren utgjør juryen som fremmer innstilling til kulturutvalget som vedtar tildeling av stipend.  

Stipend kan tildeles innenfor alle kunstområder: Dans, teater, billedkunst, kunsthåndverk, sang, musikk, litteratur, film, foto m.m.  

Søknadsskjema

Retningslinjer 

Søknadsfrist: 1. oktober 2022. 

Kontakt 

Spørsmål om stipendordningen kan sendes på e-post til kulturrådgiver Gro Kvanvig