Nå kan du søke på tilskudd til Folkets klimadugnad

Innbyggere, lag og foreninger kan søke tilskudd til miljø- og klimatiltak via Folkets klimadugnad. Søknadsfristen er 18. november.

Du kan søke om midler fra 5 000 til 50 000 kroner. 

Folkets klimadugnad skal oppmuntre til lokalt initiativ, engasjement og samarbeid for en bærekraftig utvikling. Ordningen henvender seg i første rekke til enkeltpersoner, ikke-kommersielle organisasjoner, lag og foreninger som ønsker å bidra i klimadugnaden. 

Dette kan du søke om

Hensikten med Folkets klimadugnad er å bidra til at innbyggernes egne klima- og miljøtiltak kan gjennomføres. Midlene som lyses ut nå er restmidler fra utlysningen våren 2022.

Her er noen eksempler på aktiviteter eller tiltak som det kan søkes tilskudd til:

  • Holdningsfremmende arbeid som bidrar til økt engasjement og kunnskap.
  • Praktiske tiltak og kostnader til kjøp av utstyr.
  • Gjennomføring av arrangement eller aksjoner, herunder også innbyggerinitierte arrangementer under Miljøuka.

Her finner du mer informasjon om tilskuddet og søknadsskjema

Flekkerøy dykkerklubb fikk støtte til Aksjon Geiderøya i 2021 og Aksjon Nodeviga i 2022

Miljøutfordringene under havoverflaten er usynlige for de fleste av oss. På havbunnen ligger det mye avfall. Gjenglemt eller mistet fiskeutstyr kan spøkelsesfiske i mange tiår dersom det ikke blir fjernet. Undersøkelser viser at en av ti teiner mistes hvert år. Batterier fulle av miljøgifter som tungmetaller forurenser sjømaten vi vil ha på tallerkenen. Bildekk og andre plastprodukter brytes sakte ned og blir til mindre partikler slik som mikroplast.

Teine med hummer i.

Denne hummeren lurer nok på hva et sykkelhjul gjør på havets bunn. Foto: Ragnvald Eeg.

Flekkerøy dykkerklubb har søkt om og fått midler til rydding under vann både i 2021 og ved første utlysning i 2022.

Aksjonen på Geiderøya gikk over all forventning, og dykkerne dro opp 8,5 tonn med avfall. Batterier, stiger, teiner og 149 lastebildekk. Til aksjonen fikk de med seg 43 frivillige.

Under aksjonen i Nodeviga samarbeidet dykkerklubben med Vest-Agder fylkesmuseeum, miljøagentene og Mandal dykkerklubb. I tillegg var publikum invitert til å få med seg ryddetoktet og lære mer om utfordringene med avfall i havet.

Personer fra dykkerklubben på vann i gummibåt under ryddeaksjon

De 18 dykkerne som deltok tok opp blant annet batterier som inneholder miljøskadelige tungmetaller, barnevogner og mange sykler. Foto: Ragnvald Eeg.

Ragnvald Eeg i Flekkerøy dykkerklubb skriver i sin rapport «Vi som dykker ser veldig godt hvor mye søppel som ikke er synlig for folk flest. Det er enorme mengder som har bygd seg opp over tid under overflaten i norske farvann. Vi ønsker å kunne bruke naturen under vann som rekreasjon og inspirasjon for oss og kommende generasjone».

En kontainer full av skrot hentet opp fra havbunnen

Klima og omstillingsfondet

Kristiansand kommune har også en annen tilskuddsordning som heter Klima- og omstillingsfondet. Her åpnes det for søknader i midten av oktober. Søknadsfristen er 18. november.

Næringsvirksomheter, privatpersoner, borettslag og sameier, lag og andre organisasjoner som ønsker å bidra til å redusere klimagassutslippene i Kristiansand kommune, kan søke om tilskudd.

Hensikten med klima og omstillingsfondet er at det skal bidra til å redusere klimagassutslippene som Kristiansand har ansvar for. Fondet skal hjelpe søkere til å gjennomføre effektive klimatiltak som bidrar til å nå klimamålene.

Det kan søkes om tilskudd fra 5000 til 250 000 kroner. Det gis støtte med 40 prosent av totalkostnaden, men dersom tiltaket har en klar sosial profil, kan det støttes inntil 80 prosent av totalkostnaden. Behovet for dette må da være redegjort for i søknaden.

Les mer om fondet og hvordan du søker her