Mye å glede seg over i Søgne

Onsdag 16. mars holder formannskapet sitt tredje dialogmøte i Søgne. Det er den storstilte sentrumsutviklingen på Tangvall som blir hovedtema i Lundehallen.

Tangvall small.jpg

Utbyggingen med det store skolesenteret vil bety mye for Tangvalls attraktivitet som stort og tydelig bydelssenter i Kristiansand. Foto: Thomas Heimdal, Mur i Sør 

– Det skjer store endringer på Tangvall. Fomannskapet vil gjerne høre hva søgnefolk mener om dette i tillegg til å lytte til meninger om- og ønsker for bydelen. Når det gjelder det nye, store skolesenteret, har Kristiansand kommune ansvar for ny ungdomsskole og idrettsanlegg. Agder fylkeskommune etablerer videregående skole i samme anlegg og Mur i Sør bygger både boliger, kontorlokaler og plass for nye butikker.

– Onsdag 12. februar var det for øvrig to år siden formannskapet i Kristiansand gjennomførte sitt første dialogmøte i serien, nettopp i Søgne. Den gang på Tangvall i det tidligere rådhuset. Om lag 60 innbyggere og representanter fra lag og foreninger møtte opp og viste stort engasjement.

Mer attraktivt

Lundehallen Hallvard Auestad small.jpg

Det sier leder for demokratienheten i Kristiansand kommune, Hallvard Auestad (bildet), som er ansvarlig tilrettelegger for dialogmøtene.

– Formannskapet og den politiske ledelsen i Kristiansand, håper dette vil gi et oppsving for Tangvall som stort og flott bydelssenter i vestre deler av Kristiansand. Det er er ikke vanskelig å se for seg at det vil bli enda mer attraktivt å gå på skole, arbeide og ikke minst bo i Søgne fremover, sier Auestad, som håper mange tar turen til Lundehallen for å høre mer om utviklingen og tanker for framtiden på dialogmøtet. Det blir lagt til rette for parkering ved Lunde skole.

Ta en prat med politikerne

– På dialogmøtet vil både formannskapets medlemmer og søgnefolket få mer informasjon om hva som skjer. Og viktig: I pausen oppfordrer vi tilhørerne til å ta en prat med en eller flere av politikerne. Dialogen er jo målet med møtet, påpeker Hallvard Auestad. Han oppfordrer også fremmøtte til å gripe ordet i siste del av møtet når det er åpnet opp for innspill og ytringer. Auestad ber også  folk bruke innspill-skjemaet på kommunens nettsider.

Du kan lese mer om dialogmøtene her.

Program for dialogmøtet i Lundehallen i Søgne 16. mars 2022 kl 17.00-19.30

Del 1    Sentrumsutvikling på Tangvall

  1. Presentasjon av det fysiske skoleanlegget v/Erik Sandsmark, prosjektsjef by- og stedsutvikling
  2. Presentasjon av kulturaktiviteter og tilbud i nytt skolesenter, v/Stein Tore Sorthe, kommunalsjef kultur og idrett
  3. Friidrett og ballidrett, hva blir nytt?  v/Jon Besse Fjeld
  4. Ønsker for framtiden, v/ ungdomsskoleelever
  5. Hvordan utbygging i privat og offentlig regi på Tangvall påvirker næringslivet,  v/Ole Johan Bueklev (Repstad eiendom), på vegne av Kristiansand næringsforening
  6. Hva betyr sentrumsutviklingen for handelsstanden på Tangvall,  v/Gunnar Pedersen, leder av handelsstandsforeningen på Tangvall

Pause med mingling. NB! Formannskapets medlemmer ønsker å snakke med tilhørerne.

Del 2      Innlegg ved lokalbefolkningen

  1. Hvordan det er å bo på Tangvall, og tanker om framtiden, v/Thore Tallaksen, beboer på Tangvall
  2. Hva er vi som bor på Lunde opptatt av?  v/Randi Føreland Hansen, Lunde velforening
  3. Hvilke tanker har unge voksne om å bo i Søgne? v/Jonas Thompsen
  4. Spørsmål og innspill om sentrumsutviklingen på Tangvall og utviklingen ellers i Søgne