Ingen streik i kommunen

Det blir ingen streik etter at partene ble enige 24. mai.

En eventuell streik blant 457 kommuneansatte som er organisert i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen og Delta ville umiddelbart fått konsekvenser for innbyggerne i Kristiansand. 

Men 24. mai - 13 timer på overtid - ble organisasjonene og KS enige om en løsning. 

Løsning i kommunal sektor - KS

 

(Forsidebildet er tatt av Kjell Inge Søreide)