Meld flyktningbolig på nett

Kristiansand kommune leter etter mange ulike typer boliger til flyktninger. Det er nå lagt ut en løsning på kommunens nettsider der innbyggere og virksomheter kan registrere utleiebolig. 

Dronefoto.jpg

Alle typer boliger i hele kommunen er aktuelle til bruk for flyktninger og asylsøkere. Et skjema gjør det enklere å melde inn tilbud om utleiebolig.

-Vi har hele tiden behov for ulike boliger til både bosetting av flyktninger og til asylsøkere. For tiden er selvsagt flyktninger fra Ukraina svært aktuelt. Vi forventer at det kommer et stort antall til Norge og dermed Kristiansand, sier rådgiver Birgith Ness i kommunens enhet helsefremming og inkludering.

 
Meld inn bolig til utleie her

I utgangspunktet legger Kristiansand kommune opp til at flyktninger og asylsøkere bor desentralisert, det vil si i vanlige boliger spredt i kommunen. Kommunen eier og leier mange ulike typer bolig flere steder i kommunen.  

Alle typer bolig

-Vi har behov for alt fra store eneboliger til små leiligheter, sier Ness.  

Det er besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainere. Det innebærer at de som søker asyl får det innvilget uten langvarig saksbehandling. De skal kort tid etter ankomst og registrering ut til kommunene til bosetting. 

Boliger som blir meldt inn i skjemaet, blir registrert hos forvaltning og koordinering i kommunen. Utleier blir kontaktet av kommunen for befaring og registrering.  

Kontakt for media 

Rådgiver i kommunens enhet helsefremming og inkludering 
Birgith Ness 
90 16 09 14