Markerer at Odderøya renseanlegg er ferdig utbygd

Onsdag 8. juni får renseanlegget på Odderøya storfint besøk, når ordførerne i Vennesla og Kristiansand står for den offisielle åpningen av det ferdig utbygde anlegget.

Utbyggingen er et samarbeidsprosjekt mellom de to kommunene.

Odderøya renseanlegg ble satt i drift i 1993. Utbygging av anlegget ble påbegynt i 2014, og siden 2019 har avløpsvannet fra Kristiansand og sentrumsområdene i Vennesla blitt renset i det nye renseanlegget. I 2021 tok de i bruk et nytt biogassanlegg som produserer strøm til eget forbruk på anlegget. Anlegget er nå i full ordinær drift.

Vann- og avløpssjef, Torleif Jacobsen, i Kristiansand kommune er strålende fornøyd med at de nå endelig får markert åpningen av renseanlegget. Åpningen har blitt utsatt på grunn av pandemien. 

Bærekraftmål nr 6.png

– FNs bærekraftsmål er rammen for den strategiske utviklingen av Kristiansand. Og vi er stolte over å kunne tilby innbyggerne rent vann og gode sanitærforhold, sier han.

Onsdag ettermiddag kommer ordfører i Vennesla, Nils Olav Larsen og ordfører i Kristiansand, Jan Oddvar Skisland, til renseanlegget. Sammen med innbudte gjester fra administrasjon og politikere i de to kommunene, samt ansatte i vann- og avløpsenheten og entreprenører som har vært involvert i utbyggingen, vil de etter åpningsseansen få en omvisning på det flotte anlegget.

Bilde1.png

Skisse av Odderøya renseanlegg. Se bildeserie fra renseanlegget nederst på siden.

Kontakt for media:

Torleif Jacobsen, vann- og avløpssjef
Tlf. 99 53 83 99
E-post

Foto fra Odderøya renseanlegg

Her er noen glimt fra noe av det som foregår på innsiden av renseanlegget.
Alle foto: Anne Lise Norheim.

Odderøya 1 krKom1-1383 (1).jpg

I denne hallen filtreres slam ut av avløpsvannet. Slammet behandles videre i reaktor og produserer biogass.

Odderøya 2krKom1-1426.jpg

Analyse av avløpsvannet – før og etter renseprosessen.

Odderøya 3 krKom1-1446.jpg

Overvåking av prosessene på Odderøya renseanlegg.

Odderøya 4 krKom1-1402.jpg

Under dekket i denne hallen sedimenterer slammet ned til bunnen av bassengene. Slammet behandles videre i reaktor som produserer biogass. Gassen er drivstoff i generator som produserer strøm som Odderøya renseanlegg selv bruker for å drive prosessutstyr og belysning.

Odderøya 5 krKom1-1393.jpg

Driftsleder ved Odderøya renseanlegg, Frank Halseth.

 

Odderøya 6 krKom1-1287.jpg

Deler av ventilasjonsanlegget på Odderøya renseanlegg. Returlufta fra prosessene renses før den går ut i friluft.