Mange ønsker å gjøre effektive klimatiltak i Kristiansand

Det kom inn rekordmange søknader da vi i vår for andre gang, lyste ut tilskuddsmidler fra Klima og omstillingsfondet.

Juryen.jpg

Tildelingskomiteen, foran fra venstre: Helene Spigseth Iglebæk, Elizabeth Rojas og Berit Wigemyr. Bak fra venstre, Per-Christian Nygård, Glenn O Austegard og Jan Erik Lindjord. Jurymedlem Kristian Råmunddal  var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Kristiansand kommune.

I vår ble det for andre gang lyst ut tilskuddsmidler fra Klima- og omstillingsfondet, som skal gjøre det mer attraktivt å gjennomføre effektive klimatiltak i Kristiansand.
Samtidig ble det lyst ut midler til Klimasmart landbruk.

Bystyret i Kristiansand har satt av tre millioner kroner årlig til et Klima- og omstillingsfond. Fondet har en varighet fra 2021 til 2024. I 2022 ble det også for første gang satt av 540 000 kroner i øremerkede midler til Klimasmart landbruk.

I første søknadsrunde i år kom det inn totalt 36 søknader på til sammen i underkant av 5,2 millioner kroner. Det var 28 søknader som ble innvilget og fikk støtte på til sammen i overkant av 3 millioner kroner. Herunder to søknader til Klimasmart landbruk, på til sammen 250 000 kroner.

Neste søknadsrunde er høsten 2022, med søknadsfrist 1. november.

Mange søknader med høyt nivå

Søknadene ble vurdert av en tverrfaglig komite. Tildelingskomiteen har bestått av enhetsleder for areal og transport, Jan Erik Lindjord, enhetsleder for eiendom og analyse, Per-Christian Nygård, rådgiver i Business Region, Kristian Råmunddal, klima- og miljørådgivere i miljøvernenheten Elizabeth Rojas og Helene Spigseth Iglebæk, samt en representant fra byutviklingsdirektørens stab, Berit Wigemyr. I tillegg til disse ble Glenn Oskar Austegard, enhetsleder for landbruk og friluftsliv i parkvesenet med for å vurdere søknadene knyttet til Klimasmart landbruk.

Komiteen opplevde at dokumentasjon og beskrivelse av årets søknader var vesentlig bedre enn i forrige søknadsomgang, og er veldig fornøyde med utviklingen som har skjedd. Det kom også inn søknader innenfor helt nye områder av tiltak, som for eksempel insektsproduksjon, takhager, reparasjon av sykler og produksjon av leker av resirkulert tre.

– Det er kjempespennende å sitte i komiteen når vi ser en så stor bredde i tiltakene det søkes om støtte til, sier Jan Erik Linjord. 

– Det er utrolig givende å se at flere organisasjoner i Kristiansand ønsker å gjennomføre effektive tiltak som kan bidra til å nå klimamålet. Med tanke på at Klima- og omstillingsfondet er en ny kommunal tilskuddsordning, fikk vi en hyggelig overraskelse da vi så at vi hadde fått så mange søknader. Vi gleder oss allerede til neste søknadsomgang høsten 2022, forteller de fornøyde klima- og miljørådgivere Helene Spigseth Iglebæk og Elizabeth Rojas.

Dessverre kunne ikke alle søknadene tildeles støtte. Rojas forklarer at siden det kom inn rekordmange søknader og høye søknadsbeløp, var konkurransen om midlene stor. Det var noen søknader som ikke var modne nok til å få støtte i denne omgang.

– Vi håper å få flere relevante søknader neste år, og utfordrer alle de organisasjonene som ikke fikk støtte i denne runden til å prøve på nytt, sier Rojas.

Les hennes tips til de som vil søke i 2022

 Entomo fikk tilsagn om tilskudd fra Klima- og omstillingsfondet våren 2022

bilde Entomo.jpg

Robert Trondsen, daglig leder i Enotomo AS. Foto: Reidun Sofie Ytreland/CoWorx.

Robert Trondsen, daglig leder i Entomo AS forteller at støtten betyr veldig mye for dem.

– Det gir oss muligheten til å gjennomføre et prosjekt som utvikler selskapet videre og forhåpentligvis er med å skape mange grønne arbeidsplasser på Sørlandet.

– Det vi ønsker å gjennomføre er å produsere insekter på en bærekraftig måte, der vi sirkulært tar imot biologisk avfall og gjør det om til en verdifull proteinkilde. Insektene kan bli til fiskefôr og redusere behovet for import av soya. Det vil øke vår grad av selvforsyning og potensielt være en veldig stor klimagevinst.

Trondsen forteller at de synes det er kjempebra at Kristiansand kommune går ut med midler som så direkte fører til resultater. Vi bor i en fantastisk kommune som ønsker å gjøre bærekraftige endringer og med midler som dette får innbyggerne og næringslivet mulighet til å bli med på det grønne skiftet.

Han forteller at søknadsprosessen gikk fint. Det fremstår som et lavterskeltilbud og en søknadsprosess der kommunen var veldig hjelpsomme. Entomo vil absolutt anbefale andre å søke på Klima- og omstillingsfondet. Det gjør at prosjektene som er økonomisk litt utenfor rekkevidde blir oppnåelige, og det er en god mulighet for å ta aktivt del i omstillingen selv.

De som fikk innvilget støtte er:

 • Entomo As, insektsproduksjon for landbruk
 • Bent Inge Kallhovd, smart landbruk
 • Christiansands kunstforening, takhage
 • Barnas øy, elektrisk båtmotor
 • Kirkens SOS, Vi sykler for livet, el-sykkel
 • 07 MEDIA SØR AS, elektrifisering av bil- og sykkelpark
 • Sameiet Bordalssvingen 60-76, ladestasjoner
 • Stiftelsen Kirkens bymisjon i Kristiansand, reparasjon og resirkulering av brukte sykler
 • Åsane borettslag, ladestasjoner
 • Marin Recovery, el-lastesykkel
 • Sameiet Idda Park 1, ladestasjoner
 • Sameiet Idda Park 2, ladestasjoner
 • Sameiet Idda Park 3, ladestasjoner
 • Sameiet Høyvold Brygge, ladestasjoner
 • Banjara as, bildeling/samkjøring
 • Laddel as, ladestasjoner
 • Bjåvann golfklubb, elektrisk gressklipper
 • Sameiet Strandpromenaden boligkompleks, ladestasjoner
 • Kvadraturen i Kristiansand AS, arrangement – grønn bylørdag/Spis grønt uka
 • Kvadraturen i Kristiansand AS, reparatøruka 2023
 • Bærekraft Kristiansand AS, seminar – grønn bygg, anlegg og byutvikling
 • Klimaalliansen.no, messe, arrangement
 • Spicer AS, grønne arrangementer
 • Varodd AS, Kartleggingsprosjekt - redusert klimaavtrykk for e-handelsbransjen
 • Little Climby AS, leker av resirkulert tre
 • Stiftelsen Shalam, tiltak for redusert matsvinn og forbruk, samt bygging av garderober for ansatte som sykler/går/løper til jobb
 • Inge Salvesen, resirkulerte presenninger
 • 1. Søgne sjøspeidergruppe, solcelleanlegg til demonstrasjon for barn

Tips til organisasjoner som vil søke i 2022

 • Les retningslinjene for Klima- og omstillingsfondet nøye før du skriver søknaden. Har du spørsmål eller er usikker, ta kontakt med en klima- og miljørådgiver i Kristiansand kommune.
 • Prøv så godt det lar seg å gjøre å synligjøre klimaeffekten av tiltaket/prosjektet du ønsker å gjennomføre.
 • Hvis tiltaket har en tydelig sosial profil, kan du faktisk søke om 80% støtte av totalkostnad. Husk å redegjøre i selve søknaden om tiltaket/prosjektet ditt har en sosial profil.
 • Lag et godt og detaljert budsjett som gir nok informasjon til å vurdere realismen i tiltaket/prosjektet.
 • Samarbeid med flere relevante aktører i byen, kan styrke ditt tiltak/prosjekt.
 • Det kan være lurt å koble tiltaket/prosjektet med kommunens klimamål og strategier.