Legger frem rapport om journalistenes sikkerhetssituasjon på Europakonferansen

Situasjonen for ytringsfrihet i Europa er et av hovedtemaene på Europakonferansen om demokrati og menneskerettigheter i Kristiansand 5. mai 2022.

Den nye rapporten fra Europarådets varslingsplattform om journalisters sikkerhetssituasjon i Europa i 2021, blir lagt frem på Europakonferansen.

Rapporten for 2022 ble nylig presentert av William Horsley fra Europeiske journalisters forening (Association of European Journalists) i Brussel. Horsley deltar på Europakonferansen i Kristiansand, og er en del av det første panelet i konferansen. Han vil der ta opp rapporten og det som må gjøres for å motvirke den dramatiske forverringen av sikkerhetssituasjonen for pressen.

 

William Horsley. Foto privat_crop.jpg

William Horsley

Nedslående tall

Allerede før krigen i Ukraina, var det svært mange sikkerhetsutfordringer for journalister og pressens arbeidsvilkår. Nøkkeltallene for rapporten fra 2021 fremgår av lenken nedenfor, og den viser at 11 journalister ble drept i 2021. I tillegg rapporteres det om 111 alvorlige varslinger fra hele 29 land. Det ble også meldt inn 66 journalister som ble fengslet.

Lenke til rapporten

Deltar på Europakonferansen

William Horsley kommer til Europakonferansen 5. mai. I samme panelet deltar for øvrig også assisterende generalsekretær Thibaut Bruttin, fra Reportere uten grenser, Paris.)