Kveldsåpent før influensatoppen

Vaksinasjonssenteret i Kristiansand har kveldsåpent tirsdager før influensaen slår til for fullt.  Smittevernoverlegen anbefaler influensavaksine både til voksne og barn i risikogruppene, og til helsepersonell.

Smittevernoverlege i Kristiansand kommune, Priscilla Hilton, peker på at FHI melder at forekomsten av influensa og innleggelser med influensa i Norge øker raskt.

- FHI sier at økningen skjer tidligere enn normalt, og det ventes at sesongens influensaepidemi er i full gang fra siste halvdel av desember, sier Hilton.

Hilton forventer at flere barn får influensa i år og at flere blir alvorlig syke som følge av dette.

Hun håper at så mange som mulig i risikogruppene for influensa velger å ta vaksinen. De fleste tar influensavaksinen hos fastlegen, men risikogruppene kan også få den på vaksinasjonssenteret. Timebestilling via helsenorge.no anbefales.

Les hvem som er i risikogruppene her

Noen personer har større risiko for å utvikle alvorlig sykdom eller komplikasjoner hvis de får influensa. Disse personene bør vaksinere seg mot influensa og kontakte lege hvis de blir syke.

Du er i en risikogruppe hvis du:

  • bor i omsorgsbolig eller sykehjem
  • har fylt 65 år
  • er gravid etter 12. svangerskapsuke
  • er prematurt født barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra barnet er 6 måneder til 5 år
  • har diabetes
  • har en kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • har en kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • har nedsatt immunforsvar på grunn av sykdom (kreft, reumatoid artritt, organtransplantert)
  • har svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • har annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Graviditet og influensa

De aller fleste gravide som får influensa blir friske uten komplikasjoner og uten at fosteret blir skadet. Gravide har likevel noe økt risiko for komplikasjoner, som for eksempel lungebetennelse, på slutten av svangerskapet. Spedbarn har også høyere risiko for alvorlig influensa. Vaksinasjon av mor beskytter også barnet etter fødsel fordi beskyttende antistoffer blir overført til fosteret mot slutten av svangerskapet. Derfor anbefales gravide å ta influensavaksine i 2. og 3. trimester. (Kilde: helsenorge.no

Åpningstider Kristiansand vaksinasjonssenter

vaksinasjonssenteret.jpgVaksinasjonssenteret ligger i Gyldenløves gate 2b - mellom Markens gate og Vestre Strandgate.

Kveldsåpent tirsdag: 12.00–18.00.

Onsdag og fredag: 09.00–12.00 og 12.30–15.00.

Timebestilling og drop-in i hele vaksinasjonssenterets åpningstid.

Jule- og nyttårsstengt 23.12.–2.1.

Vaksinasjonskontoret i Gyldengården

Kristiansand kommunes vaksinasjonskontor har et svært bredt tilbud innen vaksine. 

Vaksinasjonskontoret må ikke forveksles med vaksinasjonssenteret. 

Vaksinasjonskontoret

Vi er dårligere beskyttet nå

Virusene har endret seg betydelig i løpet av de to siste sesongene og få har hatt influensa, slik at vi er dårligere beskyttet mot de variantene av influensaviruset som sirkulerer nå.

Barn som i liten grad har vært utsatt for influensavirus, har liten beskyttelse mot årets influensa og vil være spesielt sårbare.

Barn under 9 år som ikke tidligere er vaksinert mot influensa må ha to doser med 4 ukers mellomrom første gang de vaksinerer seg mot influensa. Senere holder det med en dose.

Influensavaksine koster 300 kroner per dose. 

Koronavaksinering

Oppfriskningsdose 2 tilbys til alle over 18 år dersom det er mer enn 4 måneder siden sist dose. Oppfriskningsdose 2 er for de fleste en fjerde dose koronavaksine.

Som før er alle velkommen til vanlig dose 1 og 2.

Oppfriskningsdose 1 tilbys  risikogrupper 5-17 år og alle over 18 år.

Alvorlig syke småbarn fra 6 måneder kan nå også vurderes av sin behandlende lege om det er behov for vaksinasjon.

Koronavaksinering er gratis.

Kontakt for media:

Priscilla Hilton
Smittevernoverlege Kristiansand kommune
909 82 244