KS storbynettverk reagerer sterkt på regjeringens overprøving av kommunale vedtak

Bykommunene i KS storbynettverk stiller seg 17. juni 2022 bak Kristiansand kommune i en uttalelse om at regjeringens overprøving av kommunale vedtak er uakseptabel.

Storbynettverket mener at lokaldemokratiet bør avgjøre spørsmål om hvor kommunegrensene skal gå.

I uttalelsen heter det at «dette er et oppsiktsvekkende brudd med Hurdalsplattformen, som har knyttet et nasjonalt vedtak om oppløsning til at kommunestyret selv ber om det. Kristiansand bystyre har gjort vedtak om at kommunen ikke ønsker å søke om å få reversert kommunesammenslåingen fra 2020».

Ikke i tråd med tillitsreformen

Storbynettverk mener at dersom kommunal- og distriktsdepartementet hopper bukk over bystyret og vil tvangsoppløse kommunen, er det heller ikke i tråd med tillitsreformen, som signaliserer økt tillit til lokale myndigheter.

I pressemeldingen fra KS Storbynettverk heter det også at det er en omfattende prosess å slå sammen eller splitte kommuner, og at prosessen krever store ressurser. KS Storbynettverk uttrykker bekymring for hva en kommunedeling vil medføre av unødvendig ressursbruk og belastning på de ansatte.

Uttalelsen fra Storbynettverket

Storbynettverket

Støtte fra et samlet nettverk

Jan Oddvar Skisland er ordfører i Kristiansand og leder Storbynettverket i KS. Han er glad for at alle storbyene stiller seg bak uttalelsen om at regjeringen ikke kan overprøve kommunale vedtak om strukturspørsmål.

– Det er til stor støtte å ha alle storbyene i ryggen, sier Skisland.

KS stiller seg også bak Kristiansand kommune.

– For oss er dette spørsmålet prinsipielt. Prinsippet om at innbyggerne selv styrer lokale saker gjennom lokalt valgte representanter er tydelig slått fast i Grunnloven. Hvor kommunegrensene skal gå er og bør være et lokalt anliggende, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.