Kristiansand er Norges mest boligvennlige storkommune

For første gang avdekker en landsomfattende kåring om norske kommuner lykkes med å legge til rette for boligbygging. Rangeringen av 20 storkommuner avdekker store forskjeller mellom topp og bunn. Kommunen er rangert ut ifra 16 ulike indikatorer, og Kristiansand topper undersøkelsen .

Ordfører Jan Oddvar Skisland fikk på vegne av Kristiansand tildelt prisen som landets mest boligvennlige kommune på et frokostseminar med Norges Boligbyggerlag (NBBL) tirsdag 22. mars.  

Jan Oddvar 2.JPG

Ordføreren klar for å motta pris. Foto: Ida Berge

– Kommuner som lykkes bidrar til å holde boligbyggingen oppe og boligprisene nede. Kommuner med for få byggeklare tomter og lang saksbehandlingstid bidrar til unødvendig høye boligpriser og flere som tvinges til å leie, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Kristiansand - et boligfyrtårn

Kristiansand topper kåringen blant storkommunene, særlig grunnet kort saksbehandlingstid i byggesaker (A11) og fordi kommunen har en tilstrekkelige boligreserver som er tilpasset forventet befolkningsvekst (A10). Kåringen viser også at det ferdigstilles tilstrekkelig nye boliger i forhold til den eksisterende boligmassen (B1) i byen, og at boligprisene i Kristiansand er på et lavere nivå enn man kan forvente i byer med samme sentralitet, befolkningsstørrelse og inntektsnivå (B4). Det gjør det enklere for førstegangskjøpere etablere seg i Kristiansand enn i mange andre byer (B2).

- Kristiansand kan smykke seg med tittelen «Norges mest boligvennlige storkommune». NBBLs kåring gir kommunene mulighet til å sammenlikne seg med hverandre, og jobbe målrettet for å bli bedre. Vi håper og tror at kommunene lengre ned på lista kan se til sørlandshovedstaden for inspirasjon, kommenterer Fredriksen.

[1] Indikatoren i rapporten har følgende koder: A1-A11 (tilrettelegging) og B1-B5 (boligbygging). Indikatorene er nærmere beskrevet i rapporten, kapittel 3, side 24-33.

Jan Oddvar 3.JPG

Ordføreren holdt en flott presentasjon. Foto: Ida Berge

 

Kommunene viktigste myndighetsaktør

– Det unike med NBBLs undersøkelse er at for første gang er det mulig å sammenlikne i hvilken grad ulike kommuner – små og store i ulike landsdeler – lykkes med å legge til rette for nok og rett boligbygging, sier Fredriksen. -Kommunen er den avgjørende myndighetsaktøren for boligbygging.  I Boligvennlighetskåringen rangerer NBBL i hvilken grad kommunene bygger nok boliger, riktige boliger og om folk har råd til å bo tett på jobben, sier Folke Fredriksen.

Her kan du lese mer om undersøkelsen gjennomført av Samfunnsøkonomisk analyse. 

Oversikt over de 20 største kommunen.