Kommuner på Agder sammen om å få flere i arbeid

Nylig deltok representanter fra prosjektet Kommunen som arbeidsgiver på en samling på Rosfjord Strandhotell i regi av KS Agder sitt nettverksarbeid Inn i jobb.

– Vi har jobbet en stund med prosjektet, men nå er det viktig at kommunene blir mer konkrete på hvordan de som arbeidsgiver kan bidra til å redusere andelen unge utenfor arbeid og skole, sier Christina Haulrich Klausen, seniorrådgiver fra KS-programmet Inn i jobb.

Christina Haulrich Klausen.jpg

Christina Haulrich Klausen (Foto: KS)

Om prosjektene

«Inn i jobb» er et samarbeid mellom KS (kommunesektorens organisasjon), NAV og arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor. Agder er blant de første regionene som deltar i prosjektet, sammen med Innlandet og Nordland. Målet er å redusere utenforskap blant unge og få tilgang på sårt tiltrengt arbeidskraft i kommunene.

Les mer om KS-prosjektet Inn i jobb her

Kommunen som arbeidsgiver

Kristiansand kommunes prosjekt, Kommunen som arbeidsgiver, har i likhet med Inn i jobb også som målsetting å se på hvordan kommunen kan tilrettelegge for og nyttiggjøre seg av ubrukte ressurser inn i egen organisasjon.

Prosjektet skal blant annet se på mulighetene for å opprette flere arbeidstreningsplasser i kommunen, øke andelen lærlinger i kommunal sektor, bidra til flere lærefag innenfor kommunens tjenesteområder og til kulturendring for å ta inn mennesker som står i fare for eller er utenfor utdanning og jobb.

«Kommunen som arbeidsgiver» er en del av Kristiansands programsatsing «Flere i arbeid». Programmet har som målsetting å få unge som står utenfor, eller er i fare for å falle utenfor utdanning og jobb, inn i skole eller arbeid.

Les mer om programmet Flere i arbeid her

– KS Inn i jobb har bidratt til erfaringsutveksling med andre kommuner og har gitt ideer til hvordan vårt eget prosjekt kan sette i gang ulike tiltak, forteller Åse Førland Velle, prosjektleder for «Kommunen som arbeidsgiver». – I tillegg har KS utredet kvalifikasjonsprinsippet som vi skal jobbe konkret med for å endre vår ansettelsesprosedyre.

Erfaringsutveksling og nye samarbeid

På samlingen på Rosfjord Strandhotell deltok representanter fra Lyngdal, Kvinesdal og Grimstad kommune sammen med Kristiansand kommune og NAV Kristiansand. Hensikten med samlingen var ifølge Haulrich Klausen å utveksle erfaringer kommunene seg imellom og bli mer konkrete:

– Alle kommunene her har den samme problemstillingen og det samme målet, nemlig å få unge inn i jobb. Hvordan vi skal nå det målet er det vi må drøfte sammen, sa Haulich Klausen.

 

Dialog utendørs_lysere.jpg

Rune Byremo fra Kristiansand kommune (venstre) utveksler erfaringer sammen med Renate Mossmann (til høyre i bildet), Hovedtillitsvalgt Fagforbundet Lyngdal og Finn Kydland (i midten av bildet), rådgiver skole, Kvinesdal kommune. (Foto: Silje Refsnes, Kristiansand kommune)

Bjørnar Aabel, trainee i personalenheten i Kristiansand kommune, understreker hvor viktig det er at kommunene utveksler erfaringer – For oss er det nyttig å møte andre kommuner som også arbeider med å få flere unge ut i arbeid. Det er interessant å høre hvordan de jobber, og også få innspill til vårt eget prosjekt.

Bjørnar Aabel_Silje Refsnes.jpg

Bjørnar Aabel er fornøyd med å få innspill til arbeidspakkene i prosjektet Kommunen som arbeidsgiver, her illustrert som en bærepose. (Foto: Silje Refsnes, Kristiansand kommune)

Deltakerne fra Kristiansand kommune og NAV Kristiansand fikk på slutten av dagen mulighet til å sitte sammen og oppsummere dagen og diskutere videre samarbeid.

Gruppearbeid_Silje Refsnes.jpg

Marianne Bendtsen fra NAV Kristiansand i samtale med Rune Byremo, Åse Førland Velle og Bjørnar Aabel fra prosjekt Kommunen som arbeidsgiver. (Foto: Silje Refsnes,  Kristiansand kommune).

– Vi har i dag hatt en god dialog med representantene fra NAV Kristiansand, som er en veldig viktig samarbeidspartner for vårt prosjekt. Vi har kommet frem til flere konkrete forslag til tiltak for å få unge ut i arbeid i kommunen vår, avslutter Aabel.