Kommuneplanens arealdel 2023-2034

Forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2034 skal behandles i by- og stedsutviklingsutvalget 29. september og formannskapet 12. oktober.

Det er utarbeidet forslag til kommuneplanens arealdel for perioden 2023-2034. Planforslaget skal behandles i by- og stedsutviklingsutvalget 29. september. Formannskapet vil i møte den 12. oktober ta stilling til om planforslaget skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Det vil kunngjøres når planforslaget sendes ut på høring og legges ut for offentlig ettersyn. Høringsuttalelser til planforslaget vil kunne sendes inn i høringsperioden.

Kommuneplan arealdel bilde

 Her kan du lese mer om kommuneplanens arealdel.