Kommunen inviterer til nasjonal klimakonferanse

– Vi har dårlig tid for å nå de internasjonale klimamålene som er satt for 2030. For å komme videre er det alltid smart å lære av tiltak som fungerer, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

head.jpgKonferanse for bærekraftig klimaomstilling 30. og 31. mai

Kristiansand kommune inviterer til en nasjonal konferanse hvor erfaringsdeling er noe av det viktigste.

– Vi inviterer til konferansen GrønnPraksis 22 på Thon Hotel Norge 30. og 31. mai. Her ønsker vi å samle deltakere fra hele landet til en møteplass for å inspirere og bli inspirert i jobben med klimaomstilling. Vi må dele og løfte frem gode prosjekter og ny kunnskap for å nå klimamålene. Hver for oss kan vi ikke nå målene, men effekten av samlet innsats er stor, og det trengs et krafttak nå, mener Skisland.

– Innovasjon lokalt gir nytenkning og resultater nasjonalt og internasjonalt. Endring og omstilling skjer nedenfra og opp. Vi i kommunesektoren skal være proaktive, men næringslivet må også bidra for at vi skal nå målene, oppfordrer ordføreren.

Ordfører Jan Oddvar Skisland - GrønnPrakis 22 - nummer 2.jpg

Ordfører Jan Oddvar Skisland fotografert med FNs klimamål nummer 12. Foto: Kristiansand kommune.

Arrangerer nasjonal konferanse under Miljøuka

Konferansen arrangeres i forbindelse med Miljøuka i Kristiansand, 30. mai til 5. juni. Miljøuka arrangeres i år for fjerde gang og her inviteres alle gode krefter i kommunen til samhandling, felles løft og markedsføring, for å inspirere og lære av hverandre gjennom arrangementer og aktiviteter.

– Nå satser vi ytterligere under Miljøka. Denne gangen på en nasjonal konferanse, for å sette ekstra fart på klimaomstillingen i Norge, forteller prosjektleder for Miljøuka i Kristiansand, Elizabeth Rojas.

Alle deltakere inviteres også til Miljøukas åpningsfest mandag 30. mai kl. 18 på Christiansholm festning.

Program for Miljøukas åpningsfest på Festningen!

Presenterer gode grønne eksempler fra hele landet

Kommunen har leid inn rådgivningsselskapet Insam for gjennomføring av konferansen, et selskap som har bærekraftig omstilling i fokus.

Elizabeth Rojas og Jon Mihle, konferansen GrønnPraksis 22.jpg

Prosjektleder for Miljøuka,  Elizabeth Rojas fra Kristiansand kommune og prosjektleder for GrønnPraksis 22, Jon Mihle fra Insam. Foto: Kristiansand kommune.

– Vi har invitert «hele landet» til å sende inn forslag til gode eksempler på prosjekter som skal presenteres på konferansen. Det har rauset inn med mye spennende, og det blir et tettpakket program, hvor over 30 prosjekter presenteres i ulike formater, forteller prosjektleder Jon Mihle i Insam.

Programmet for konferansen er nå klart. Her blir flere gode eksempler på bærekraftig klimaomstilling i praksis løftet fram.

 • Vesterålen – Fra skole til Living Lab
  Vi får blant annet presentert et prosjekt fra Sortland i Vesterålen. Det handler om neste generasjon utdanning for en mer prosessrettet agronomiutdanning for den blå/grønne åkeren og for sirkulær/bioøkonomi. Prosjektleder for klima, energi og bioøkonomi i Bondelaget Svein Guldal og Harald Ribe, tidligere avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet, forteller om samarbeidet mellom Sortland videregående skole og yrkesfiskere, oppdrettere og landbruksnæringen.

 • Treinnovasjon gir sosial bærekraft og sirkulære bygg
  Daglig leder Aasmund Bunkholt i Trefokus viser hvordan tradisjonelle boligblokker og bygg kan bygges på en måte som gir både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Lær om hvordan nye former for samarbeid kan utløse krefter og hastighet på tvers av sektorer og aktører i forhold til bærekraftig utvikling.

 • Samspill mellom klima- og naturpolitikk
  Seniorforsker Eivind Brendhaug ved Vestlandsforsking har på oppdrag av KS ledet prosjektet Samspeleffektar i lokal miljø- og klimapolitikk. Prosjektet viser betydningen av å redusere utslipp, styrke klimatilpasning og samtidig sikre naturmangfoldet.

Og dette er bare noen eksempler fra programmet. Her kan du se hele programmet.

Program - Grønn Praksis 2022

Konferansen åpnes av ordfører og fylkesordfører

Ordfører Jan Oddvar Skisland skal åpne konferansen mandag 30. mai, og fylkesordfører Arne Thomassen starter konferansens andre dag, med tema «Agder som foregangsregion i klimaomstilling nasjonalt og internasjonalt».

Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder er også økonomiske samarbeidspartner til konferansen.

Tverrsektorielt samarbeid

GrønnPraksis 22 arrangeres av Kristiansand kommune, med samarbeidspartnere Kommunesektorens organisasjon (KS), Civitas, CICERO, Include, Insam og Kortreist kvalitet-samarbeidet som består av 11 kommuner og fylkeskommuner i Norge.

FAKTABOKS

Påmelding og informasjon om GrønnPraksis 22

GrønnPraksis 22

 • 30. og 31. mai på Thon Hotel Norge i Kristiansand.
 • Presentasjon av de beste eksemplene på gode prosjekter for klimaomstilling fra hele landet. 
 • Presentasjon av ny viten fra forskningsfronten og akademia om grønn omstilling.
 • Pecha kucha med inspirerende eksempler.
 • Nettverksarena og stands med utstillinger.
 • Arena for gode diskusjoner med utgangspunkt i deltakernes dilemmaer og utfordringer.
 • Arrangeres av Kristiansand kommune med samarbeidspartnere.