Kommunen inviterer til konkurranse om badstueflåter

Nå kan vi få badstueflåter på tre steder i kommunen. En i sentrum av byen, en i Høllen og en øst for Otra.

Kristiansand kommune skal ikke selv etablere og drifte badstuene. Kommunens rolle er tilrettelegging og utleie av kaiplass og arealer. Dette ble bestemt av bystyret i møte 17.11.2021.  

Badstueflåter har blitt populære og er etablert flere andre steder i landet. Nå kan vi også få lignende badstueflåter i Kristiansand kommune.

Foto av Soria Moria Spa fotografert av Dag Jenssen

I Dalen i Telemark finner vi Soria Moria Sauna. Foto: Dag Jenssen/Visit Dalen.

Innbyr til konkurranse om etablering og drift

Kristiansand kommune har vedtatt at det skal gjennomføres en konkurranse for inngåelse av tjenestekonsesjonskontrakt om etablering og drift av badstueflåter i Kristiansand. Dette innebærer at det skal etableres tre badstueflåter: en øst for elva Otra, en i sentrum/Kvadraturen og en i Høllen-området (tidligere Søgne kommune).

Flåtene skal legges på steder det er trygt å bade hele året. Ved plassering må det tas hensyn til værforhold slik at flåtene legges på egnet sted. Tilbyder står fritt til å foreslå plasseringer med dette som utgangspunkt.

Kommunen stiller krav om at badstuene må ha plass til minst ti personer, og at de skal ha drop-in tilbud. Dersom prisen på en enkeltbillett ligger over 150 kroner per time (2021-pris), skal konseptet forelegges politisk behandling. Det må være tilgang til toalett og håndvask i rimelig nærhet, og omkledningsrom og dusj skal enten være på flåten eller i umiddelbar nærhet.

Foto av Oslofjord Spa ved Aker brygger.

I Oslo har det kommet flere badstueflåter i sentrum. Ved Aker brygge ligger Oslofjord Spa. Foto: privat.

Nå gjenstår det bare å se om det finnes tilbydere som ønsker å etablere badstueflåter i Kristiansand kommune.

Konkurransgrunnlaget er kunngjort i Mercell, med frist til 22. april. Du kan lese det her.