Inviterer til pølsefest og offisiell åpning av Elveparken

Tirsdag 28. juni blir det grilling av pølser, korsang og aktiviteter når ordfører Jan Oddvar Skisland foretar den offisielle åpningen av den nye delen av Elveparken.

IMG_7784.jpg

Deler av det nye parkområdet fotografert fra Christian Quart-broa. Foto: Kristiansand kommune.

Da den nye gang- og sykkelbroa over Otra ble bygd, ble det behov for å utforme en ny attraktiv park der broa møter Elvegata. Nå står hoveddelen av dette kvartalet i Elveparken ferdig ved foten av Christian Quart-broa, selv om aktivitetsområdet og noe møblement ennå mangler.

Tirsdag 28. juni kl. 17–19 inviterer kommunen, i samarbeid med Posebyen velforening, til pølse- og åpningsfest for alle som har lyst. Ordfører Jan Oddvar Skisland står for den offisielle åpningen, men også bydirektør Ragnar Evensen og parksjef Aase M. Hørsdal vil si noen ord under åpningen. 

Vi får høre vakker korsang fra John Tinnics-koret og Posebyen velforening legger opp til medvirkningsaktiviteter i samarbeid med kommunen. Her får du mulighet til å påvirke hva de gjenstående delene av Elveparken med lekeplassen og videre opp langs promenaden kan romme. Grillene fyres opp og vi serverer pølser. 

Tore Løvland, arrangementskoordinator i kommunen, introduserer innslagene og krydrer med noen historiske fakta.

Her er det bare å møte opp og ta del i feiringen av dette flotte området langs Otra, midt i byen!

Har du lyst til å se prosjektleder Hanna Katinka Hofgaard vise rundt i parken, kan du se denne saken fra desember 2021

Siden dengang er mellom annet sklia som var forsinket på grunn av pandemien, kommet på plass i parken. 

Under festen vil Posebyen vel, sammen med kunstneren Pelle Brage og kommunen i fellesskap utforske nye måter å involvere nabolaget på.

Det er Rambøll som har prosjektert utomhusplanen.

Sklia beskjært.jpg

Sklia som ble forsinket på grunn av pandemien er nå på plass i parken, Foto: Kristiansand kommune