Inviterer til nettbasert markedsdialog 3. mai

Agder ønsker næringslivet velkommen til nettbasert markedsdialog i forbindelse med det helse-relaterte EU-prosjektet CRANE.

Ann Helen Moum og Arendal ønsker velkommen_smaller.JPG

Prosjekteier, kommunalsjef for digitalisering i Kristiansand kommune (til venstre i bildet) Ann-Helen Moum og prosjektleder Ingris Kjørstad inviterer til Agders nettbaserte markedsdialog 3. mai. (Foto: Kristiansand kommune)  

– Vi skal utvikle en løsning som skal gjøre det mulig for våre innbyggere å få tilgang og oversikt over egne helsedata, forklarer kommunalsjef for digitalisering, Ann-Helen Moum.

– CRANE skal tilrettelegge for bedre dataflyt og datadeling. Dette skal bidra til økt innsikt og mestring av egen helse for innbyggere og pasienter med kroniske sykdommer.  

Moum og Kjørstad håper næringslivet viser interesse for prosjektet og de gode finansieringsmulighetene som følger vinnerne av konkurransen. 

– I fase en vil vi invitere fem budgivere med et budsjett på 50 000€ hver til utvikling av en mulighetsstudie. I fase to vil hvert av tre utvalgte forslag fra fase 1 få 500 000€ for å utvikle en prototype. Til slutt i fase tre vil to leverandører bli valgt ut med 1,45 millioner euro for en pilot/felttesting, sier Kjørstad.

På denne nettsiden finner du lenke til påmelding og mer informasjon. 

Lenke til påmelding 3. mai

Prosjektets hjemmeside

Prosjektleder kan kontaktes på e-post:

Ingrid Kjørstad